Gå til hovedinnhold

Hvorfor er barndommen avgjørende?

Mye er gjort globalt for å forebygge barnedødelighet og for at flere barn skal få gå på skolen. Dette betyr at flere barn enn noensinne starter på skolen. Men, barn som vokser opp uten stabil omsorg i en familie, faller i for stor grad utenfor disse tiltakene.

Infografikk: Lærer som står ved tavla og peker og to elever sitter ved pultene sine.

Så lenge 1 av 10 barn vokser opp uten omsorg er det ikke mulig å nå FNs bærekraftsmål og løftet i 2030-agendaen om «leaving no one behind». En god oppvekst gir barn det nødvendige grunnlaget for å kunne bli ressurssterke voksne som kan ta vare på seg selv og sin egen familie og bidra til samfunnet sitt. Og alt starter med familien. 

TRE GODE GRUNNER:

1: Barn har rett til omsorg og beskyttelse
Gjelder for barn i alle land som har undertegnet FNs barnekonvensjon. 
2: Barndommens egenverdi  
En trygg familie gir barn gode muligheter til  å vokse, mestre og lære og legger grunnlag for god livskvalitet. 
3: Barndommens samfunnsverdi
For å skape vekst og utvikling i samfunnet vårt trenger vi voksne med utdanning, innovasjonskraft og muligheter til å mestre arbeidslivet. Grunnlaget for dette legges i de viktige barneårene. Slik bygger vi samfunnet på god barndom.