Gå til hovedinnhold

Noen barn har større risiko for å oppleve vold 

 • Jenter er mer utsatt enn gutter. 
 • Små barn er mer utsatt og har mindre mulighet til å si ifra. 
 • Barn med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse blir oftere rammet av vold. Det samme gjelder for barn som er homofil, bifil eller transperson. 
 • Å vokse opp i en livssituasjon preget av fattigdom øker risikoen for vold.   
 • Barn som lever i familier som mangler nettverk og i land som mangler sosiale velferdsordninger og beskyttelsesstrukturer for barn, har større risiko for å bli utsatt for vold og mindre mulighet til å få hjelp. 
 • Store institusjoner (barnehjem) er i seg selv skadelig for barn, i tillegg til å utgjøre en ekstra risiko for å bli utsatt for vold. 
 • Barn på flukt, eller som befinner seg i områder rammet av krig og konflikt, er særlig utsatt. 

Hvordan vold mot barn kan forebygges 

For å bekjempe vold mot barn er det nødvendig med en bred bruk av virkemidler som omfatter blant annet lovgivning, holdningsendring og kompetanse.  
 
SOS-barnebyer jobber på flere områder for å sikre barn en oppvekst uten vold. 

 • Yrkesopplæring, etableringsstøtte og andre tiltak for å sikre at familier har en stabil inntekt de kan leve av. 
 • Gi foreldre og andre omsorgspersoner veiledning og råd i foreldrerollen, opplæring i barns rettigheter og hvor skadelig oppdragervold er for barn og oppfølging og støtte i en krevende hverdag. 
 • Lære og informere barna om rettighetene Barnekonvensjonen gir alle barn, at de har krav på beskyttelse mot vold, rett til å bli hørt og tatt på alvor når de varsler. 
 • Endre holdninger både gjennom en-til-en-samtaler med foreldre, informasjonsarbeid i lokalsamfunn og samarbeid med lokale organisasjoner. 
 • Bygge nettverk av lokale støttespillere for både foreldre og barn som blir rammet av familievold.  
 • Støtte barn og foreldre som trenger hjelp til å melde fra om familievold og/eller komme seg ut av et voldelig hjem/voldelig relasjon. 
 • Jobbe opp mot myndigheter for at de skal prioritere barns livssituasjon og en faglig rådgiver og støttespiller i etableringen av beskyttelsesstrukturer for barn, avskaffe fysisk avstraffelse i skolen og forby oppdragervold.