Meny Lukk

Ingen barn skal vokse opp alene! SOS-barnebyer jobber for at barn over hele verden skal få den omsorgen de trenger og har krav på.

Slik endres liv

SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter for å sikre at barn verden over får en god oppvekst.

  • Vi forebygger at barn mister omsorg fra familien sin.
  • Vi gir barn som er uten trygge voksne stabil omsorg i en ny familie.

Omsorg i en ny familie

Barn i en SOS-familie vokser opp sammen med biologiske søsken og SOS-søsken og SOS-foreldre – som kan være mor, far eller par. Barna i en SOS-familie får individuell oppfølging basert på deres behov og personlighet, slik som barn i en vanlig familie. Barna får langsiktig og stabil omsorg fra trygge voksne som kan støtte dem gjennom barndommen og ungdomsårene til det er naturlig at de flytter hjemmefra. 

Omsorg i sin egen familie

Svært mange barn står i fare for å vokse opp uten tryggheten en familie kan gi. SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna. SOS-familieprogram gir blant annet familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. Dette gjør at barna kan fortsette å bo sammen med foreldrene eller andre nære omsorgspersoner.

Barns rettigheter

Fordi vi jobber med de aller mest sårbare, har vi barns beskyttelse og oppfylling av barns rettigheter øverst på agendaen til enhver tid. Det er en alvorlig mangel på gode alternative omsorgsordninger på verdensbasis. Dette fører til at barn blir overlatt til seg selv, eller vokser opp i alternative ordninger, for eksempel barnehjem, der de ofte lider under omsorgssvikt.

SOS-barnebyers arbeide er derfor forankret i FNs barnekonvensjon, FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg, og for å nå FNs Bærekraftsmål mot 2030.

Les mer om SOS-barnebyers rettighetsarbeid for barnas beste.

Barn i konflikt og kriser

Globalt er det i dag større humanitære behov enn noen gang tidligere. Antallet mennesker på flukt er rekordhøyt. Barn utgjør halvparten av verdens flyktninger. Barn som er alene er sårbare for utnytting og misbruk. De trenger sin familieomsorg og beskyttelse mer enn noen gang i krisetider. Derfor jobber SOS-barnebyers nødhjelpsprogram for at barn ikke skal miste sin beskyttelse og at familier skal holde sammen.

Les mer om SOS-barnebyers arbeid for barn berørt av konflikt og kriser.

Omsorgens betydning for utdanning

God og stabil omsorg er en betingelse for at barn skal ha tilgang til og utbytte av utdanning. Utdanning skaper utvikling for både mennesker og samfunn.

Les om hvorfor utdanning er avgjørende for utviklingen

Arbeid for barn i Norge

SOS-barnebyer jobber for at barn i Norge skal få oppfylt sine rettigheter til en trygg oppvekst, vokse opp sammen med sine søsken, at de skal få gjennomført utdanning og få støtte i overgangen til voksenlivet. SOS-barnebyer i Norge jobber for barn som har kontakt med, eller som er under omsorg av barneverntjenesten og for barn som har flyktet til Norge alene.

Les mer om vårt arbeid i Norge.

Du kan støtte vårt arbeid over hele verden

Africa Asia Americas Europe Oceania

Slik fordeles pengene:

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Ingen barn skal vokse opp alene! Med din støtte kan vi gi flere barn og unge god omsorg og muligheter i livet.

Bli SOS-fadder

Du gir barn omsorg og kjærlighet ved å støtte med: