Dette gjør vi også

Omsorgsløse barn

Vår rapport viser at 220 millioner barn er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorgen fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

SOS-barnebyer i 135 land

SOS-barnebyer i 135 land

Med familier og barnebyer
som skaper trygghet hver
dag for tusenvis av barn.

500+ barnebyer

500+ barnebyer

Skaper trygge rammer
for barn. Enten i biologisk
familie eller i en
SOS-familie.

Barneby i Bergen

Barnebyen er et fellesskap med åtte hjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. Dette er blant svært få fosterhjemstiltak i Norge som er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp i samme fosterfamilie.

Programpolicy

Her finner du dokumenter om SOS-barnebyers policies.

Våre tema