Gå til hovedinnhold

Ungdom og medvirkning

SOS-barnebyer er i gang med utviklingen av et nytt nasjonalt prosjekt med fokus på unges mulighet til å medvirke i utformingen og utviklingen av barneverntjenesten lokalt.

Hvorfor involvere barn og unge?

Medvirkning betyr at unge får mulighet til å si sin mening, bli hørt, tatt på alvor og er aktivt deltakende i planleggings- og beslutningsprosesser fra start til mål i forhold til hvordan tjenesten de bruker er utformet. Slik blir tjenestene treffsikre, brukervennlige, effektive og av høy kvalitet. Deltakelse av unge på dette nivået vil også sikre at flere unge vil kunne bli berørt av eventuelle endringer i systemet.

Bedre metoder og verktøy 

Medvirkning kan enkelt deles inn i tre nivåer. Individ-, tjeneste- og systemnivå. Individnivå er kanskje det vanligste og mest kjente i barnevern sammenheng. Systemnivå er ivaretatt av flere organisasjoner, bla Landsforeningen for barnevernsbarn. Medvirkning på tjenestenivå er der vi har funnet minst data og tenker at dette både er viktig og nyttig i de lokale barneverntjenestene.

I en nylig undersøkelse gjennomført av SOS-barnebyer blant barnevernledere i norske kommuner svarte 54 prosent av respondentene at de ikke har etablert rutiner eller metoder for medvirkning på tjenestenivå. Noen av grunnene til dette er at de mangler de rette verktøyene, i tillegg til utfordringer i forhold til tidsbruk, ressurser, holdninger, opplæring, rutiner og forankring.

84 prosent mente i samme undersøkelse at det var viktig å utvikle bedre metoder og verktøy for medvirkning.  I samarbeid med ungdommer fra Løvetannakademiet og Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker SOS-barnebyer sammen med kommuner å utvikle en metode eller et verktøy som kan sikre at unge får medvirke på tjenestenivå.

Medvirkning på ulike nivå:

Individnivå – Medvirkning på individnivå innebærer at den enkelte bruker har innflytelse og påvirkning på eget hjelpe- eller behandlingstilbud. Medvirkning på individnivå skjer i sammenhenger hvor den enkelte bruker er i dialog med fagpersoner om forhold knyttet til egne behov. For at medvirkningen skal være reell må brukeren være informert om sine rettigheter.  

Tjenestenivå – Medvirkning på tjenestenivå innebærer at brukere i sin tjeneste ikke bare skal kunne påvirke sin egen sak, men også ha innflytelse på utformingen, gjennomføring og evaluering av den enkelte tjeneste. Dette kan for eksempel gjøres gjennom lokale brukerråd.

Systemnivå – Medvirkning på systemnivå innebærer at brukere er med på å påvirke, utforme og kvalitetssikre hele tjenesten på et overordnet nivå. Dette gjøres blant annet gjennom nasjonale brukerråd, innspillsmøter og referansegrupper.

SOS-barnebyer i samarbeid med kommunen

Gjennom alle våre nasjonale programmer samarbeider SOS-barnebyer med kommuner i utviklingen og implementeringen av nye prosjekter. Slik sikrer vi at prosjektene blir tilpasset kommunene sin hverdag.

Til vårt nye medvirkningsprosjekt er vi nå ute etter samarbeidskommuner som kunne tenke seg å være med i en arbeidsgruppe og bidra i utviklingen og utprøvingen av en modell. Prosjektet vil ha som mål å sikre at både unge og ansatte tilknyttet barneverntjenester i norske kommuner blir mer bevisst på hvorfor medvirkning vil kunne styrke arbeidet i tjenesten, og ved hjelp av en lettfattelig metode og et verktøy, implementere dette i tjenesteapparatet.

Kontakt

Programrådgiver Ragnhild Stadheim

Programrådgiver Ragnhild Stadheim

Ønsker du mer informasjon eller vil være med i samarbeidet, send e-post: