Oppfølging

Etter verkstedet begynner jobben med oppfølging. Dette er en viktig del, for å sørge for at alle deltakere sitter igjen med en god opplevelse av å ha deltatt og bidratt inn i arbeidet.   

En liten huskeliste:  

  • Hvis du har lovet å sende noe til deltakerne i etterkant av verkstedet (materiell, reiseregningsskjema osv.) bør du gjøre dette så fort som mulig.  
  • Send ut en takkemelding til deltakerne med invitasjon til å sende noe skriftlig eller ta kontakt, dersom det er noe de følte de ikke fikk mulighet til å ta opp i felleskap.  
  • Gå gjennom notatene med tilbakemeldinger fra verkstedet og renskriv disse like etter verkstedet, slik at det fortsatt er friskt i minnet. Fjern personopplysninger som kan identifisere vedkommende som har uttalt seg. 

Et eksempel på et takkebrev som du kan ta utgangspunkt i finner du her.