Gjennomføring

Tips og verktøy til gjennomføring av medvirkningsverksted

Under verkstedet 

Et verksted med tydelige rammer, kan lette samhandling og dialog, samtidig som det gis takhøyde for uenighet og diskusjon.  Det er viktig å sikre at man har satt av nok tid til at alle deltakere forstår temaene som diskuteres og at de får tid til å danne seg en mening. 

Verkstedet kan legges opp på forskjellige måter etter behov, antall ungdom/deltagere, tema som skal tas opp og tid til rådighet. Er det en ny gruppe som ikke har erfaring med medvirkning fra tidligere, kan det være lurt å bruke god tid på introduksjon. Vi har utviklet en mal som kan brukes. Malen tar utgangspunkt i de 9 prinsippene for god medvirkning. Denne kan du bruke som den er eller justere etter eget ønske og behov. Nedenfor finner du både malen, ressursene det vises til der, samt faglige teknikker fasilitatoer kan velge å benytte seg av.