Jente med perler flettet inn i håret og rutete kjole, smiler og skyter med pil og bue. Foto: Emma With

Fagforbundet

Fagforbundets SOS-barneby bidrar til at flere tusen barn og unge i Huambo får en bedre hverdag.

Fagforbundet har engasjert seg for barna i snart 20 år. Fagforbundets medlemmer, ansatte og venner har siden 2005 samlet inn over 120 millioner kroner til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Sammen bidrar vi til at barn og unge der får god omsorg, et godt helsetilbud og skolegang. På den måten får de muligheten til å bli ressurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i.

Bli bidragsyter du også!

Siste nytt fra Fagforbundets barneby

Se filmen fra Fagforbundets barneby i Huambo

Snart 20 år med engasjement for barna i Huambo

  • I 2005 valgte Fagforbundet å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets SOS-barneby i Angola, et land preget av år med borgerkrig og med et stort antall barn uten omsorg. 
  • Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, åpnet, takket være engasjementet og innsatsen til 8 000 medlemmer i Fagforbundet. Landsmøtet bevilget den første millionen. Resten av finansieringen har skjedd ved at enkeltmedlemmer, ansatte og venner av forbundet har tegnet seg for faste månedlige bidrag.
  • I dag har Fagforbundets SOS-barneby rundt 4 700 faste bidragsytere, og det verves stadig nye. I tillegg samles det inn bidrag gjennom blant annet lotterier, julemesser og bruk av Fagforbundets solidaritetsbevis.
  • Bli fast bidragsyter ved å fylle inn skjemaet ovenfor. Du kan også laste ned og skrive ut skjemaet og sende det til oss i posten. 

Del informasjon om Fagforbundets barneby

Her kan du laste ned en brosjyre som forteller om samarbeidet.

Tusen takk for den viktige støtten i 2023!

En varm hilsen fra nasjonaldirektør Afonso

I forbindelse med 10-års jubileet rettet nasjonaldirektøren i Angola en stor takk til Fagforbundet:

Fagforbundets nettsider

Les om Fagforbundets solidaritetsprosjekter
I 2020 var det ti år siden Fagforbundet åpnet barnebyen i Huambo. I dag er barna blitt ungdommer. Les mer om hvilke resultater langsiktig omsorg gir.

Følg Fagforbundets SOS-barneby på Facebook

Har du spørsmål, ta kontakt med: