90 prosent av barn som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer, skårer høyt i en undersøkelse om livskvalitet. En av dem er Jyotsana Chhetri. Her er hun sammen med sin datter Reyna og SOS-mor Kanchu Regmi. Foto: Nina Ruud

Ny undersøkelse om livet etter SOS-barnebyer

90 prosent av barn som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer, skårer høyt i en undersøkelse om livskvalitet.

I år er det 70 år siden SOS-barnebyer ble etablert, og undersøkelsen dokumenterer effekten av organisasjonens arbeid. Den baserer seg på intervjuer med flere tusen tidligere SOS-barn i en rekke land.

Resultatene er svært gode og viser at det i hovedsak går bra med barna og ungdommene: Hele 90 prosent av de spurte har trygge familieforhold og sosiale nettverk. De har også dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.  

SOS-barnebyer har støttet over fire millioner barn og unge i hele verden, både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, men også ved å støtte barn gjennom SOS-familieprogram for familier i krise.

Les mer om undersøkelsen og møt én av dem som vokste opp i en SOS-familie, og nå er nestleder i den samme barnebyen.