Gå til hovedinnhold

Hvordan gikk det med barna?

Se funnene i en ny undersøkelse.

25. april 2019

Flere tusen tidligere SOS-barn i en rekke land er intervjuet. De svært gode resultatene viser at det i hovedsak går bra med barna og ungdommene: Hele 90 prosent av de spurte har trygge familieforhold og sosiale nettverk. De har også dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.

Les mer om undersøkelsen og møt én av dem som vokste opp i en SOS-familie, og som nå er nestleder i den samme barnebyene

Over 4 millioner barn har fått støtte

SOS-barnebyer feirer 70 år og har siden starten støttet over fire millioner barn og unge verden over. Både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, men også gjennom SOS-familieprogram, som støtter familier som befinner seg i en krisesituasjon. 

Bidra til at barna lykkes

I SOS-barnebyer tror vi på barna, og på at man aldri skal undervurdere deres evne til å utrette fantastiske ting – uansett hvor de er fra eller hvilke forutsetninger de har. Vi kan alle bidra ved å legge til rette for at barn får utløst sitt potensial. Både gjennom å vise veien som gode forbilder, og ved å støtte barn som har dårlige forutsetninger.