Derfor feirer vi Pride

Vi i SOS-barnebyer markerer Pride fordi vi følger FNs barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon er laget for å ivareta barns rettigheter, og i artikkel 2 står det tydelig at alle barn har rett til vern mot diskriminering. Dette gjelder uavhengig av hudfarge, legning, kjønn eller funksjonsvariasjon.

Hender som har et malt, rødt hjerte på håndflaten, holder på en tegning av regnbuen. Illustrasjosnfoto: SOS-barnebyer Italia

SOS-barnebyer jobber for at ingen barn skal måtte klare seg alene. Alle barn, uansett hvor de er født i verden, trenger stabile og gode relasjoner og tilhørighet til en familie. Altfor mange barn må klare seg selv – uten en familie med voksne som har kapasitet til å gi trygg og stabil omsorg. Alle barn trenger voksne som ser dem, anerkjenner dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett.  

Å bryte med kjønnsnormene

Barn og unge som står uten omsorg er i utgangspunktet i en sårbar og utsatt situasjon. Dersom man tilhører en minoritet, for eksempel at man er homofil eller bifil, eller om man på en eller annen måte synlig bryter med kjønnsnormene eller er transperson, kan man være ekstra utsatt for diskriminering og svikt fra voksne rundt seg. Mange barn blir også alene på grunn av sin identitet. 

LHBTI+-barn som har mistet eller blitt avvist fra familien, kan oppleve å føle seg ekstra alene. Dersom de også opplever diskriminering av andre rundt seg for sin legning eller kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, blir smerten dobbelt så stor. 

Denne gruppen barn blir ofte rammet av mobbing og diskriminering og det er derfor livsviktig med trygge voksne som akseptere dem for den de er. Mange LHBTIQ+-barn opplever fordommer og vold i familiene sine. En studie fra USA viser at et over gjennomsnittet antall skeive barn lever i fosterfamilier eller på gaten. Ifølge FN blir barn som bryter med normer for kjønn eller seksualitet mer utsatt for vold i skolen, i lokalsamfunnet og hjemme.

Starten på Pride

Pride startet som en protest i New York i juni i 1969, også kjent som Stonewall-opprøret. Politifolk gikk til angrep og stormet det skeive utestedet med samme navn. Skeive kunne ikke være åpne og opplevde store negative sosiale sanksjoner – deriblant razzia av politiet. Som et svar på dette, marsjerte skeive mennesker ut i gatene for å vise at også skeive mennesker har en plass i offentligheten. Disse menneskene var de første til å starte arbeidet med å fremme likeverd og grunnleggende menneskerettigheter også for LHBTI+-personer. I årene som fulgte og frem til i dag arrangeres det Pride-parader over hele verden både i kamp og protest mot regimer som bryter menneskerettigheter, men også for å feire mangfold og kjærlighet.
 
Pride er også en viktig måte å vise solidaritet med de barna som lever i land der det å være homofil, bifil eller transperson er forbudt, og dermed farlig. 

Ingen barn skal være alene.  

Jente med krøllete hår og blå jakke med pelskrage står med ryggen til i ei gate farget i regnbuens farger. Foto: Cory Woodward on Unsplash

Les også

Slik støtter vi LHBTI+-barn og -unge