Klimaendringer påvirker barns omsorgssituasjon

Endringer i klima skaper store utfordringer for menneskers livssituasjon flere steder i verden. I Øst-Afrika reduserer SOS-barnebyers grønne prosjekter de negative konsekvensene av klimaendringer for barn og familier.

Farhiya, med oransje hijab og mønstrete kjole og jentene hennes plukker frukt fra et tre. Jentene har blomstrete kjole og mørke hijaber. Foto Alea Horst

Vi har sett faresignalene en stund. Varmere somre, solsvidde jorder og skogbranner. I andre deler av verden er konsekvensene enda tydeligere. Hyppigere og kraftigere stormer og orkaner, ekstremregn og flom og langvarige tørkeperioder. Dette har allerede tvunget millioner på flukt – og Verdensbanken advarer om at så mange som 200 millioner mennesker kan bli klimaflyktninger innen 2050. De fleste av dem internt fordrevne.

Klimaendringer truer verdens fattigste – særlig barna

Mennesker som allerede er i en marginalisert situasjon og lever på et eksistensminimum er spesielt utsatt for følgene av global oppvarming.

Ett av SOS-barnebyers aller viktigste tiltak for å gi barn god omsorg er å støtte familier som er i en vanskelig livssituasjon. Mange av de familiene som får støtte og oppfølging av SOS-barnebyer lever i områder som allerede er negativt påvirket av klimaendringer – som for eksempel Øst-Afrika, Zambia og Etiopia. For at familiene skal ha mulighet til å ta godt vare på barna sine jobber vi sammen med dem for å sikre tilgang til rent drikkevann, matvaresikkerhet og tilpasning av landbruk.

Ei jente med  mørkt, kort hår, stripete singlet og rosa skjørt plukker grønnsaker. Foto: Alea Horst
For at familiene skal kunne ta godt vare på barna sine jobber vi sammen med dem for å sikre tilgang til rent drikkevann, matvaresikkerhet og tilpasning av landbruk.

Løsningen: Beskytte miljøet + redusere fattigdom

SOS-barnebyer sørger for innovative løsninger for familier som er rammet av klimakrisen. Vi jobber sammen med familiene for å sikre bedre og mer fruktbar jord, tilpasset gjødsling, installere vannsparende vanningsteknologi og frø og avlinger som har støtte motstandskraft mot tørke.

Barn og unge får undervisning om miljø og klima. Vi sørger for opplæring i yrker det vil være behov for i fremtiden, slik at de skal ha flere bein å stå på og ikke være avhengig av sårbart småskala-jordbruk, som tidligere generasjoner. Vi bygger også om våre barnebyer slik at de skal være miljø- og klimavennlige.

Øst-Afrika: Bekjempe avskoging med CO2-nøytrale ovner

I Øst-Afrika er svært mange avhengige av å bruke ved for å lage mat. Det påvirker både miljø og helse negativt. Derfor har SOS-barnebyer jobbet med lokalsamfunn og gitt kvinner opplæring i å bygge energisparende ovner og produksjon av pellets fra biomasse (som bladet og kvister). Pellets av biomasse sparer skogen og gjør matlagning CO2-nøytral.

Salg av ovner og pellets gir kvinnene inntektsmuligheter. I tillegg er daglig matlagning med vesentlig mindre røyk, mye bedre for helsen.

Hydroponic jordbruk, planter på rad og rekke i et drivhus. Foto Carl Gustav Lorentzen
I hydroponic – jordbruk vokser planten e uten jord ved å bruke vannbaserte , miljøvennlige mineralnæringsløsninger

Zambia: Bedre matvaresikkerhet med hydrokultur

På landsbygda i Zambia er det mange familier som lever i fattigdom, og feilernæring er utbredt. De siste årene har forverret tørke ødelagt avlinger og ført til at mange barn har blitt rammet av sult.  SOS-barnebyer støtter familier slik at de kan etablere bærekraftige og vannbesparende dyrkningsmetoder.

Hydrokultur er en dyrkningsmetode hvor plantene vokser i beholdere med et lukket vannsystem, i stedet for i jord. Denne metoden krever mye mindre vann, bøndene trenger ikke bekymre seg for at avlingene skal bli ødelagt av tørke eller kraftige regnskyll eller være avhengig av plantevernmidler.

Å bruke hydrokultur gjør at familier på landsbygda og i fattige bydeler kan dyrke mat uavhengig av endringer i regntid og tørkeperioder. Det gir mye bedre matvaresikkerhet og forhindrer feilernæring. Ved å gi ungdom opplæring i nye dyrkingsmetoder gjør vi dem også mer attraktive for fremtidens arbeidsmarked og «grønne» jobbe.

Ei jente med mørk rosa hijab og jeansjakke holder en bunt gulrøtter i hendene. Foto: Petterik Wiggers
Gjennom SOS-barnebyers Climate Protection Project har 2 845 skoleelever plantet trær og lært om bærekraftig landbruk, vanningssystemer og dyrking.

Etiopia: Ungdom lærer eldre om fremtidens landbruksteknikker

Global oppvarming har ført til hyppig tørke i Etiopia. Dette rammer de mange familiene som er avhengig av jordbruk for å overleve, ekstremt hardt. Gjennom SOS-barnebyers Climate Protection Project har 2 845 skoleelever plantet trær og lært om bærekraftig landbruk, vanningssystemer og dyrking. Og ikke bare gir dette den kommende generasjonen viktig kompetanse – ungdommen tar med seg denne læringen hjem til familie og lokalsamfunn og bringer kunnskapen videre. På denne måten blir bevissthet rundt miljø og hvordan menneskene kan tilpasse seg og overkomme konsekvensene av klimaendringene.

Som en del av dette prosjektet har SOS-barnebyer også forpliktet seg til å plante 17 000 trær som en del av et nasjonalt skogplantingsinitiativ etablert av den etiopiske regjeringen. I løpet av fem år skal til sammen 20 millioner trær plantes for å motvirke klimaendringer.

Barna fortjener en levende planet

Klimaendringer har gjort det vanskeligere å overleve for millioner av familier verden over. For millioner av barn haster det. En trygg barndom med god omsorg, god helse og skolegang avhenger at vi tar inn satser på gode tiltak som kan motvirke de negative konsekvensene og tilpasse oss klimaendringene. Det krevet en helhetlig innsats som inkludere hele samfunnet.

Les mer om:

Ung alvorlig mor fra Somalia i rosa hijab holder den lille babyen, sin tett inntil seg. Foto: Sunshine Media

Klimaendringer

Klimaendringer er den største enkeltstående helsetrusselen menneskeheten står overfor.  Vi jobber forebyggende, akutt og langsiktig.