Gå til hovedinnhold

Under samme tak

Ny fosterhjemsmodell skal sikre at flere søsken får vokse opp sammen.

Seks av ti søsken skilles fra hverandre når de plasseres i fosterhjem i Norge. Dette er barn som av forskjellige grunner ikke lenger kan bo sammen med mor eller far. Når barnevernet skal finne en ny familie til barna, klarer de altfor sjelden å finne fosterhjem som kan ta imot mer enn ett eller to barn. Dermed mister søsknene den ene stabile relasjonen de har hatt så langt i livet.

SOS-barnebyer, Drammen, Lillehammer og Ringerike kommune har utviklet en ny fosterhjemsmodell som er spesielt tilrettelagt for søskengrupper. Modellen gir mer støtte til fosterforeldrene og et ekstra fokus på behovene til barna. Modellen er ferdig utviklet og driftes under ordinære kommunale budsjetter, og kan spres fritt til alle kommuner i Norge. Fosterhjemsmodellen er basert på SOS-barnebyers mangeårige erfaringer med å ivareta barn og søskengrupper over hele verden og utvikles av pilotkommunene sammen med SOS-barnebyer.

Barnas hjem

Et Fosterhjem for søsken skiller seg fra et vanlig fosterhjem ved at boligen først og fremst er barnas hjem. Hjemmet skal gi en trygg oppvekst for søsken i barnevernet. Kommunen stiller bolig til disposisjon, rekrutterer kvalifiserte fosterforeldre, sikrer en god matching mellom fosterforeldre og barna, og gir familien nødvendig oppfølging. 

Faglig støtte

Et Fosterhjem for søsken har sterk faglig støtte, både til barna og til fosterforeldrene. Faste avlastere gjør at barna ikke stadig trenger å forholde seg til ulike voksne i hjemmet. Støtte til omsorgspersonene fra fagpersonell, gjør at de bedre kan stå i utfordringene som vil komme. Dessuten kan de tilføres kompetanse som vil gjøre dem i stand til bedre å bidra i styrking av barnas psykiske helse, individuelt ut fra de enkelte barnas utgangspunkt og historie. 

Individuelle behov

Utfordringene barna har møtt i oppveksten, før de kommer til fosterhjemmet, varierer sterkt. Noen har hatt det svært vanskelig, og skal selvsagt ha oppfølging som svarer til den enkeltes behov. Vi har utviklet en egen veileder for fosterforeldre med ansvar for søsken.

Vi deler alle våre erfaringer

Erfaringene vi har gjort oss sammen med Drammen kommune og Lillehammer kommune er in arbeidet i manualen for «fosterhjem for søsken». Manualer har det du trenger for å komme igeng, og Veilederen vi har utviklet er et nyttig hjelpemiddel for fosterforeldrene. Det samme er «Fra hus til hjem

For mer informasjon ta kontakt med: 

Fagrådgiver

Fagrådgiver


Maria Reklev

Mobil: 916 86 195

Under samme tak er finansiert av Bufdir.

Under samme tak - se filmene

For kommuner og tjenester som er nysgjerrig på Under samme tak

Under samme tak - før plassering

Under samme tak - etter plassering

For deg som er nysgjerrig på å være fosterforelder

Under samme tak - Atle sin historie

Under samme tak - historie med Tamilini (langversjon)

Under samme tak - historie med Tamilini (kortversjon)