Gå til hovedinnhold

Familiepartner

Forebygging

Familiepartner-prosjektet er et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten som skal forebygge omsorgsovertakelser.

En familiepartner skal være tilstede i familienes hverdag, og jobbe sammen med foreldre og barn om store og små utfordringer familien sliter med. Ved å samarbeide om å håndtere de mindre problemene, bygges relasjoner og skapes tillit som vil gjøre at man lettere også kommer i posisjon til å ta tak i de mer betente problemene. Familiepartneren skal i tillegg ha et overblikk over den helhetlige situasjonen til familien, og skal støtte dem på de områdene de faktisk trenger hjelp. Familiepartneren vil være en viktig brikke i samarbeidet mellom de ulike hjelpeinstansene, og bidra til at tiltakene blir dimensjonert riktig.  

Fakta

  • Prosjektet ble utviklet i Finland, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom SOS-barnebyer, Lillehammer kommune, Skien kommune, Øvre-Eiker kommune og Bydel Sagene i Oslo kommune.
  • Prosjektet blir forsket på av Oslo Met.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Fagrådgiver og prosjektleder for Familiepartner

Fagrådgiver og prosjektleder for Familiepartner


Bente Jørgensen

Mobil: 462 34 897

Fagrådgiver og prosjektmedarbeider i Familiepartner

Fagrådgiver og prosjektmedarbeider i Familiepartner


Kjersti Movold

Mobil: 957 92 515

Familiepartner er finansiert av Bufdir og Ferd.