Gå til hovedinnhold

Norges Rederiforbund

Siden 2008 har ledende norske maritime selskaper til sammen bidratt med mer enn 1 million USD til drift av barnebyen i Cebu.

Norsk maritim næring har sterke relasjoner til Filippinene, en lang tradisjon som blant annet omfatter et betydelig antall filippinske sjøfolk om bord i norskeide skip. Siden 2008 har ledende norske maritime selskaper til sammen bidratt med mer enn 1 million USD til drift av barnebyen i Cebu.

Per i dag bidrar (i alfabetisk rekkefølge) BW Gas, Grieg Star, KG Jebsen Skipsrederi, Norwegian Training Center, Solstad Shipping, Solvang, Thome Ship Management og Torvald Klaveness til arbeidet i Cebu.

For disse selskapene føles det viktig å kunne bidra til samfunnsutviklingen i det landet som har fostret tusenvis av mannskap og offiserer om bord på deres skip.

SOS-barnebyer ivaretar på daglig basis gjennom sine ulike program mer enn tusen barn og unge i Cebu. Det finnes 38 millioner barn i Filippinene, hvorav en tredjedel lever i fattigdom (CRSA, 2014).