– Det er universelt å ville det beste for barna sine

For Heimstaden er samarbeidet med SOS-barnebyer forankret i deres egen visjon om Friendly Homes, med et engasjement som gir barn og familier mulighet til å skape et bedre liv.

En far med mørk t-skjorte holder den lille sønnen sin i armene. Han har kort mørkt hår og rutete skjorte. I bakgrunnen er det en grønn vegg. Foto: Katerina Ilievska

– Å forene Heimstadens kommersielle ekspertise med formålet til SOS-barnebyer gjør at vi kan spille på hverandres styrker og maksimere effekten vi kan skape sammen, sier Anette Konar Riple, Group Director Social Sustainability i Heimstaden.

Sommeren 2021 ble Heimstaden og SOS-barnebyer enige om å jobbe sammen for å gi flere barn sjansen til å lykkes i livet. Gjennom A Home for a Home er Heimstaden blitt den største partneren for SOS-barnebyer Norge, og de har også et direkte samarbeid med SOS-barnebyer i landene de er til stede i.

– Fordi vi jobber så tett sammen som vi gjør, kan vi være en viktig støttespiller for arbeidet med forretningsutvikling og innovasjon innad i SOS-barnebyer. Samtidig kan vi være med på å utvikle andre områder der vi har naturlig kompetanse som for eksempel innen effektmåling og resultatbasert styring, sier Riple.

– I SOS-barnebyer er vi eksperter på barns omsorgsbehov, og vet hvor verdifullt det er både for det enkelte barn og samfunnet at ingen blir stående alene. Heimstaden kommer fra et helt annet sted. Den ekspertisen de har og deler med oss, styrker ikke bare våre felles prosjekter, men bidrar til å løfte alt programarbeid i SOS-barnebyer, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

Heimstadens visjon er å sørge for det vi kaller Friendly Homes for så mange som mulig. Det går hånd i hånd med SOS-barnebyers arbeid for å sikre at alle barn kan vokse opp i et trygt hjem.

Anette Konar Riple, Group Director Social Sustainability i Heimstaden

Skaper tilleggsverdi

I dag støtter Heimstaden 27 globale prosjekter, i tillegg til at man sammen lokalt har utviklet 19 programaktiviteter i de landene både SOS-barnebyer og eiendomsselskapet er til stede i.

– Her har vi lykkes med å skape tilleggsverdi gjennom piloter der vi tar i bruk hjemmene våre på nye måter som støtter familier og barn som trenger det, sier Riple.

Et slikt samspill krever at man finner felles grunn. For Heimstaden og SOS-barnebyer handlet det om å gå rett til kjernen i det begge driver med.

To visjoner ble til én

– Heimstadens visjon er å sørge for det vi kaller Friendly Homes for så mange som mulig. Det går hånd i hånd med SOS-barnebyers arbeid for å sikre at alle barn kan vokse opp i et trygt hjem. Sammen fant vi så en felles visjon som landet fint både i vår ESG-strategi og formålet til SOS: «Alle barn skal vokse opp i et trygt hjem som gir et godt grunnlag for deres voksenliv», sier Riple.

I løpet av kort tid har det felles arbeidet gitt gode resultater. Porteføljen av prosjekter Heimstaden enten støtter eller har vært med på å utvikle, rommer alt fra ettervernsleiligheter for unge i barnevernet i Norge til familiegjenforening for barn på gata i Etiopia, arbeidslivstrening i Malawi og trygging av farsrollen i Peru.

Ettervernsleilighetene i Norge tilbys unge som skal flytte for seg selv etter å ha bodd i fosterhjem. Heimstaden står for leilighetene og finansierer leie i 12 måneder. Sammen med barnevernet sørger SOS-barnebyer for den øvrige oppfølgingen.

Marcos fra Malawi står i et kjøkken med blå fliser på veggen og skjærer gulrøtter. Han har svart skjorte uten krage og grått forkle, på hodet har han et nett, Foto: Cornel van Heerden

Marcos fra Malawi er en av ungdommene som har deltatt på arbeidslivstreningen. I dag er han kokk på et av de største hotellene i Beira, Mosambik.

Gir unge en bedre start

– Jeg husker selv første gang jeg flyttet ut, da leide broren min og jeg en leilighet av moren min i det som ble en veldig myk overgang. Ikke alle har en sånn mulighet eller kan regne med støtte fra familien sin. Dette er en veldig fin måte å gi dem bedre start på, sier Kristian Mehus, utleiesjef i Heimstaden Norge.

Han var selv med på å legge til rette og husker og godt da de første ungdommene flyttet inn.

– Det er et stort steg i livene deres. Bare det å kunne være der og bidra, var veldig meningsfullt.

Stolte over arbeidsplassen sin

Og den meningen er han ikke alene om å finne. I undersøkelser blant de ansatte i Heimstaden, kommer det tydelig fram at samarbeidet med SOS-barnebyer om A Home for a Home både engasjerer og gjør folk stolte over arbeidsplassen sin.

Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for A Home. Hun har mørkt langt hår i en topp og hvit skjorte og står ute i en park. Foto: Heimstaden.

– Selv om vi geografisk befinner oss langt fra de fleste av programmene vi støtter, forenes vi av saken: Det er universelt å ville det beste for barna sine, avslutter Anette Konar Riple.