Satser stort på dyrking uten jord

For spesielt interesserte her hjemme i Norge, er hydroponisk dyrking en trend som ikke krever grønne fingre. I Somalia derimot, er dyrking uten jord med på å redde liv.

Bilde av et hydroponisk dyrking i Somalia. Foto: SOS-barnebyer Somalia

Dårlige avlinger og tørre beitemarker er resultatet etter fem regnsesonger uten nok nedbør i Somalia. Da regnet først kom til den knusktørre bakken nå i vår, var det så kraftig at den store elva Shabelle flommet over og hundretusenvis av mennesker måtte legge på flukt. Det kommer på toppen av dem som allerede har forlatt hus og hjem for å finne mat og arbeid, tvunget ut i det ukjente i provisoriske teltleirer. Aldri før har så mange vært internt fordrevne i Somalia, som nå er på randen av hungersnød.

Gir mat og inntekt

Midt i denne håpløsheten tvinges det frem nye løsninger og måter å tenke på. Når jordsmonnet over store deler av landet er umulig å dyrke, har SOS-barnebyer sammen med Hydroponics Africa satt i gang et pilotprosjekt hvor det dyrkes mat uten jord. Hydroponisk jordbruk dyrker mat og dyrefôr i større kvanta enn tradisjonelt jordbruk, samtidig som prosessen krever mindre vann og gjødsel. Vannet resirkuleres i et lukket system, noe som gjør det mulig å få best mulig uttelling av det man sår med store kostnadsbesparelser. På grunn av den store mengden mat man klarer å dyrke hydroponisk, får familier, i tillegg til å dekke sine egne behov, nok mat til å selge videre. Noe som gir en stabil og viktig inntektskilde.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene av pilotprosjektet vårt på hydroponisk dyrking, som gir rene, sunne grønnsaker dyrket midt i byen.

Yussuf, ungdomsleder i SOS-barnebyer

Direkte respons på klimaendringer

I Mogadishu gleder de seg nå over resultatene av de første avlingene fra pilotprosjektet i et 30 x 15 stort drivhus. Der har de produsert 100 kilo salat og 20 kilo agurk uten bruk av jord, giftstoffer eller kjemikalier. Langt mer enn de kunne ha produsert med tradisjonell dyrking på samme tid.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene av pilotprosjektet vårt på hydroponisk dyrking, som gir rene, sunne grønnsaker dyrket midt i byen, sier Yussuf, en av SOS-barnebyers ungdomsledere.

Yussuf, ungdomsleder i SOS-barnebyer, i hvit t-skjorte med krage, plukker salat sammen med en kvinne i blå hijab, hun er en del av prosjektet. Foto: SOS-barnebyer
Yussuf, ungdomsleder i SOS-barnebyer, plukker salat sammen med en kvinne som er en del av prosjektet.

Dette er det første stedet hvor det dyrkes hydroponisk i Somalia, som en direkte respons på klimaendringer. Det vellykkede pilotprosjektet skal nå skaleres opp, steg for steg, til å nå 200 sårbare familier over hele Somalia. Først får småskala bønder, kvinner og ungdom trening i å sett opp, bruke og vedlikeholde systemet. Etter hvert får utvalgte kjernebønder dybdeopplæring, sånn at de kan få ansvar for å trene opp andre og vedlikeholde utstyr. Målet er at det kan bli egne samvirkelag, som legger til rette for at bønder kan ta opp lån for å starte sin egen virksomhet.

Fakta om hydroponisk dyrking:

  • Dyrking av plantene skjer i oksygenrikt vann i stedet for jord. Plantene får kontinuerlig tilgang til næringsveske som, avhengig av hydrosystem, tilsettes manuelt eller automatisk ved hjelp av slanger og pumpe.
  • Plantenes rotsystem er i kontinuerlig kontakt med vannet og næringen, noe som gjør at de ikke trenger å søke etter det på samme måte som i jord. Det gjør at plantene er plassbesparende og vokser seg større på kortere tid.
  • I Norge selges hydroponiske dyrkingssystemer hos de fleste hagesentre. Det presenteres som et tilskudd til grønnsakshagen uten jordsøl, og et alternativ som bærer generøs innhøsting i løpet av kort tid.
  • Vi i SOS-barnebyer mener storskala satsing på hydroponisk dyrking er et viktig svar på alvorlige klimaproblemer. Vårt overordnede mål er å redusere klimarelatert fattigdom og sult ved hjelp av innovative og smarte jordbruksteknologier.

Kilder: Plantasjen, SOS-barnebyer

Hydroponisk dyrking gir et veldig bra resultat på kort tid.