Gå til hovedinnhold
Play

UNDER SAMME TAK

Se filmen der Atle forteller om viktigheten av å vokse opp sammen med broren.

Hva er Under samme tak? 

Seks av ti søsken skilles når de plasseres i fosterhjem i Norge. Under samme tak er en ny fosterhjemsmodell utviklet av SOS-barnebyer, Lillehammer, Drammen og Ringerike kommune, som skal sikre at flere søsken får vokse opp sammen. Nå søker vi primært fosterforeldre til Under samme tak i Lillehammer, men vi vil gjerne høre fra deg som er interessert - uansett hvor du bor i landet.

Alle barn trenger en trygg oppvekst og et stabilt hjem

Når barn, av ulike årsaker, ikke lenger kan bo sammen med mamma og pappa, skal barnevernet finne en ny familie til barna. Alt for sjeldent klarer de å finne et fosterhjem som kan ta imot mer enn ett eller to av barna. Søsken blir skilt fra hverandre og kan miste det ene og siste trygge holdepunktet i livet deres. Det er ofte dramatisk og vondt.

Den nye fosterhjemsmodellen er spesielt tilrettelagt for søskengrupper. Modellen gir mer støtte til fosterforeldre, og viktigst av alt - et ekstra fokus på behovene til barna.

Sammen kan vi sikre at flere søsken får vokse opp sammen 

Kjernen i den nye fosterhjemsmodellen går ut på at fosterhjemmet først og fremst er barnas hjem. Det vil si at dersom fosterforeldre av ulike årsaker velger å avslutte samarbeidet, er det barna som blir boende. Det er barnas hjem og de skal ikke flyttes på, eller skilles fra hverandre. På denne måten beholder barna både skole, venner, idrettslag, nettverket og nærmiljøet deres.

Hva får du som fosterforelder?

Akkurat nå leter vi etter fosterforeldre til Under samme tak i Lillehammer kommune:

Bolig

Kommunen stiller bolig til disposisjon. Det vil bli lav/ingen husleie eller utgifter til strøm, internett, kommunale avgifter, forsikring etc. Hva man gjør med eventuell egen eid bolig, avhenger av fosterforeldrenes samlede boutgifter og skatt.

Lønn

En av fosterforeldrene skal være hjemme på heltid i minimum tre år. Oppdraget lønnes med 425.616 kroner per år, utregnet fra Kommunenes Sentralforbund (KS) sin høyeste sats. Ved frikjøp fra annet arbeid kompenseres tapt inntekt med inntil 638.394 kroner per år (inntill seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Vurdering av arbeid utenfor hjemmet etter de tre første årene, skal avklares i samarbeid med barneverntjenesten.

Utgiftsdekning

Fast sum per barn skal dekke utgifter til barnet = 5.656 kroner til 8.330 kroner per måned avhengig av alder på barnet. 
Beløpet skal dekke følgende:

 • matvarer
 • klær og skotøy (utover det barnet skal være utstyrt med ved plassering)
 • hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier, o.l)
 • sport, lek og fritid
 • møbler til barnets rom og husholdningsartikler (utover det barnet skal ha ved plassering)
 • bolig og strøm
 • reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo)
 • telefon/mediebruk
 • bidrag til feriereise
 • Utgifter som kan dekkes utover dette skal avklares med barneverntjenesten.

Kompetanseteam

Både fosterforeldre og fosterbarn får tilgang til et kompetanseteam bestående av en prosjektleder, saksbehandler i barneverntjenesten, helsesøster, representant fra familieteamet, fastlege, PPT og skole/barnehage. Andre aktuelle instanser vil også ha ukentlig møter i etableringsfasen for å sikre en så god oppstart som overhodet mulig.

Etter at behovet til familien er kartlagt reduseres møtehyppigheten med kompetanseteamet. Det skal likevel sikres at riktig instans er inne i familien til riktig tid og at kommunen kontinuerlig jobber helhetlig rundt familien.

Det vil også tilrettelegges for avlastning én helg i måneden, i tillegg til totalt tre ukers ferie der fosterforeldrene selv velger om de vil være hjemme eller reise bort.

Fra hus til hjem 

Livet som fosterbarn er allerede utfordrende nok i seg selv, og vi må huske på at barna kommer fra vanskelig forhold og vil trenge noe ekstra for å føle den tryggheten de trenger - både hjemme og ute.

Ved å bli fosterforelder kan du bidra til trygge rammer, omsorg, kjærlighet, og du kan sørge for at søsken holder sammen. Fra hus til hjem er en aktivitet som gjennomføres av fosterforeldre og barna den første tiden før og etter innflytting i nytt hjem. Hensikten er å skape samhold, tilhørighet og varighet i forholdet mellom fosterforeldrene, barna og deres nye hjem. Her vil dere få konkrete verktøy og aktiviteter som skal hjelpe alle sammen til å skape en ny, rar og unik familie.

I oppstarten er dette kun et hus, men sammen kan dere skape et hjem.

Hvem vi ser etter?

 • Vi ser etter deg som er raus.
 • Vi ser etter deg som er glad i barn.
 • Vi ser etter deg som er åpen, tålmodig og trygg på deg selv.
 • Vi ser etter deg som kan sette grenser, være tydelig og se etter løsninger.
 • Vi ser etter deg som ser på barna som en del av din nye livsstil.
 • Vi ser etter deg som vil være med på et spennende nybrottsarbeid i det norske barnevernet.

Akkurat nå trenger vi fosterforeldre til søsken på Lillehammer, men vi hører gjerne fra deg uansett hvor i landet du bor. 

Under samme tak - se filmene

Under samme tak - før plassering

Under samme tak - etter plassering

For deg som er nysgjerrig på å være fosterforelder