Gå til hovedinnhold

Gode råd om testament

SOS-barnebyer får ofte henvendelser fra personer som ønsker å skrive testament og om fordeling av arv. Advokat Marianne Heien Blystad gir råd og hjelp kostnadsfritt til personer som ønsker å tilgodese SOS-barnebyer med en testamentarisk gave. Her svarer hun på spørsmål om hvordan testamentere.

Er det komplisert å skrive testament?

– Nei, det er enkelt å skrive testament. Men det må oppfylle noen lovbestemte krav for å være gyldig. Frihet til å disponere i et testament kan avhenge av  om du har livsarvinger for eksempel. Her ser du et eksempel på hvordan et testament kan settes opp.

Hva skal til for at et testament skal være gyldig?

  • Testamentet må være skriftlig og datert, og det må tydelig fremgå at det er et testament. 
  • Man kan skrive testamentet alene, men det må undertegnes i nærvær av to vitner.
  • Vitnene må være over 18 år, ikke umyndiggjort og undertegne samtidig.
  • Vitnene, eller personer som står dem nær ,kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må kunne bevitne at den som oppretter testamentet er ved full sans og samling og at vedkommende gjør det av egen fri vilje. 

- Husk også at et gammel testament ikke lenger er gyldig hvis du har skrevet et nytt.

Hvorfor er det lurt å skrive testament?

– De fleste av oss har noen verdier. Både bolig og innbo kan være verdifull arv. Testamentet sikrer at midlene etter deg tilfaller de du ønsker. Et testament kan oppklare misforståelser og forhindre strid blant dine etterlatte. Er du uten slektsarvinger og ikke skriver testament, vil alt tilfalle staten.

Hva kan jeg testamentere bort?

– Testamentariske gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer, verdidokumenter og gjenstander.

Kan jeg testamentere bort alt jeg eier?

– Det avhenger om man har egne barn. Etter norsk lov skal barn motta 2/3 av arven eller maks én million. Deretter står man fritt til å disponere i et testament.

Kan jeg testamentere bort deler av arven?

– Du kan velge å gi en større eller mindre del til SOS-barnebyer. Hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å gi barn en trygg framtid.

Hvorfor skal jeg tilgodese SOS-barnebyer i testamentet mitt?

–Ved å tilgodese SOS-barnebyer i testamentet, gir du flere barn en mulighet til å vokse opp i en trygg familie, og en bedre fremtid. Gir du til SOS-barnebyer kan du være trygg på at midlene dine kommer dit du ønsker.

Koster det noe å skrive testamente? 

– Å skrive testament  koster ingenting.  Å få hjelp av advokat kan gjøre det enklere. Dersom du vil opprette et testament der SOS-barnebyer tilgodesees, tilbyr SOS-barnebyer å dekke kostnadene til advokathjelp. 

Hvor oppbevarer jeg testamentet?

– Testamentet bør oppbevares på et trygt sted, helst hos tingretten der du bor. Det sikrer at alle arvingene blir kontaktet når du går bort.

Hvordan får SOS-barnebyer kjennskap til testamentet?

– Et testament som er oppbevart i tingretten er registrert på fødselsnummeret ditt. Det er bare domstolene som har innsyn i dette registeret. Når du går bort, vil den lokale tingretten søke i dette registeret og finne testamentet ditt. De kontakter alle som arver deg.

Arveloven

Du finner også alle bestemmelser om arv i arveloven.

Jeg har tenkt på å testamentere til SOS-barnebyer, hvem kan jeg kontakte?

– Du kan kontakte Ragnhild Aarnes på telefon 908 73 335 eller e-post for en uforpliktende samtale. Hun kan også formidle kontakt med meg.

Advokat Marianne Heier Blystad

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan skrive ditt testament, les her.

Mer informasjon:

Du kan også lese mer om testamentariske gaver her.