Hvordan opprette testament?

Et testament skal opprettes skriftlig, og med to vitner godkjent av testator til stede. Ved å skrive et testament, vil du selv kunne bestemme hvem som skal arve etter deg, med noen få unntak.

Hvem skal arve etter deg?

Ved å skrive testament vil du selv kunne bestemme hvem som skal arve etter deg, med kun noen få unntak. Dette innebærer arv til livsarvinger, ektefelle eller samboer med arverett. Utover dette, kan du fritt disponere fordelingen av arven din i et testament. Dersom du da ønsker å tilgodese andre enn dine egne barn, ektefelle eller samboer, må du opprette et testament. Er du ugift og uten livsarvinger, kan du i testamentet fordele hele arven slik du vil. Det kan du gjøre på to måter: med et bestemt beløp, eller med en prosentandel av arven.

Du kan altså både gi noe videre til dine etterlatte og til din hjertesak. De fleste av dem som tilgodeser oss, velger å testamentere sin arv til SOS-barnebyers generelle arbeid ute i verden. På den måten kan vi bruke pengene der de gjør aller mest nytte på det tidspunktet arven blir utbetalt.

Et testament kan også forhindre misforståelser og konflikter mellom etterlatte. Snakk gjerne med dine nærmeste om opprettelsen av testament.

Testamentprosessen

Arveklasser

Uten testament blir dine eiendeler fordelt etter arveloven. Særlig de uten livsarvinger bør skrive testament hvis de ønsker at arven skal fordeles annerledes enn arveloven bestemmer. Se under fordelingen av din arv etter arveloven, dersom du velger å ikke skrive testament.

Modell som viser oversikt over arveklasser.
Oversikt over arveklasser etter arveloven.