Mor og datter som smiler. Foto: Lars Just

Hvorfor testamentere
til SOS-barnebyer?

I SOS-barnebyer jobber vi forebyggende for å hjelpe familier å holde sammen. Barn skal ikke miste familien sin av grunner som kan forebygges. Ved hjelp av testamentariske gaver når vi ut til flere barn og familier, med nødvendig støtte og hjelp. Du kan bidra til å beskytte barn som er alene, eller som står i fare for å miste familien sin, ved å tilgodese ditt testament til vårt arbeid.

Ingen barn alene.

Ingen barn skal vokse opp alene. Derfor jobber SOS-barnebyer for at barn skal få muligheten til å vokse opp i en trygg og stabil familie. Det kan være i barnets biologiske familie, eller i en fosterfamilie i SOS-barnebyer. I tillegg, driver vi med nødhjelpsarbeid i situasjoner hvor det er nødvendig. Vi er tilstede lokalt – før, under og etter en krise – for å beskytte barn og deres familier.

Din siste gave kan være med på å gjøre drømmen om en bedre fremtid til virkelighet for barna som trenger det mest.

For hvert barn vi hjelper, starter en bevegelse som ringer i vannet. Barn som får en trygg barndom, blir voksne som har erfart hvordan man gir sine barn omsorg og nærhet. På den måten hjelper vi ikke bare et barn her og nå, men også kommende generasjoner av barn som får foreldre som kan gi omsorg.

Det følger et stort ansvar med å forvalte en testamentarisk gave. Du kan være sikker på at din arv vil utgjøre en forskjell for barn som trenger det.

Advokat Marianne Blystad som sitter på en benk. Foto: Morten Ødegaard

Hvordan skrive testament?

Når du skal skrive testament er det flere ting du må tenke over, deriblant hvem du ønsker skal arve etter deg.

Les mer

Barn kan få en fremtid når jeg er borte.

Testator Wonja Pettersen smiler til kamera. Foto: Morten Ødegaard
Foto: Morten Ødegaard
Sitat fra Wonja Pettersen (61) som testamenterte til SOS-barnebyer i femti-årene, og sier hun synes det er godt å tenke på at arven etter henne gir liv når hun er borte.