Gå til hovedinnhold

Holder orden på livet etter døden

Som testamentsfullbyrder gjør advokat Marianne Blystad de siste viktige oppgaver på vegne av den som er gått bort. Det kan være alt fra å makulere gamle dagbøker, sørge for at boet ivaretas i perioden mellom dødsfall og endelig oppgjør til å bestille sten og stell av graven.

– For mange enslige er det betryggende å vite at det kommer en person som rydder opp etter dem på en verdig måte, sier Blystad. 
 
Advokaten har mange års erfaring som testamentsfullbyrder. Det betyr at hun sørger for at verdiene den avdøde etterlater seg, blir fordelt i tråd med testamentet. I tillegg kommer en rekke praktiske oppgaver når det skal ryddes etter et levd liv. 
 
– Da står jeg der med nøkkelen i hånden og låser meg inn i et annet menneskes liv, det har jeg respekt for. Private dokumenter makuleres og det sørges for at innhold i mobiler og pc’er ikke kommer på avveie. Vi har alle private forhold vi ikke ønsker å dele. Som testamentfullbyrder sørger jeg for det praktiske og for at det holdes orden økonomisk. 

Enklere å skrive testament 

Ifølge den nye arveloven har livsarvinger rett på 2/3 av formuen eller, begrenset til rundt 1,5 millioner kroner (15 G), dersom det er bestemt i testamentet. Resten, dvs  1/3 av det man etterlater seg kan uansett disponeres slik man selv velger, for eksempel venner som har vært der for deg, eller hjertesaker du har engasjert deg i. Der det ikke er livsarvinger, kan de verdiene du etterlater deg fordeles slik du ønsker.  
 
Å skrive testament er langt enklere enn mange tror. Det skal stå at det er et testament, beskrive de ønskene du har og signeres. Med ny arvelov trenger du ikke ha vitner til stede, så lenge vitnene i ettertid signerer på at de vedkjenner seg din underskrift.  

Valget om å hjelpe

Arv er viktige bidrag til SOS-barnebyers arbeid for at barn skal få vokse opp med god omsorg. Mange som testamenterer til SOS-barnebyer har vært faddere eller på annen måte engasjert seg i organisasjonens arbeid og ønsker å tilgodese sin hjertesak i sitt testament. 
For mange kan det å opprette testament være med på å bidra å gi et barn en god barndom, med omsorg og utdannelse. Et testament er eneste måte å sikre at det du etterlater deg bidrar til din hjertesak.  Det er mange eksempler på at ideelle organisasjoner tilgodesees med en rest, det vil si det som ikke er konkret fordelt. Ofte blir restarvingen også tilbudt å være testamentsfullbyrderen som gjør opp boet. Da vil for SOS sitt vedkommende Marianne Blystad være den som låser seg inn.  
 
– Å avslutte etter et liv levet er et ansvar jeg har stor respekt for. I mange tilfeller opplever jeg at det er en oppgave slektninger setter pris på at vi gjennomfører for dem. 
 
--- 
 
3) Livspolise – mange tegner livspoliser som utbetales når man faller fra. Den kan deles mellom egne barn og for eksempel et godt formål. Jeg vet flere SOS organisasjoner mottar gaver i form av å være oppført som begunstiget i livspoliser. For mange er det enklere å testamentere slike utbetalinger til en god sak framfor verdier som et hjem eller annet  det er knyttet affeksjonsverdi til. 

Ta kontakt med oss.

Noe du ikke har fått svar på?

Har du spørsmål om arv og testament? Ta kontakt med Ragnhild Aarnes, testamentsansvarlig i SOS-barnebyer, ved å fylle inn kontaktskjemaet. 

Du kan også ringe 23 35 39 00 eller sende e-post til ragnhild.aarnes@sos-barnebyer.no.