Gå til hovedinnhold

God omsorg går i arv

Arv er viktige bidrag til SOS-barnebyers arbeid for at barn skal få vokse opp med god omsorg. Mange ønsker å tilgodese en hjertesak i sitt testament og vi får flere henvendelser som handler om dette. Vi har spurt Ragnhild Aarnes, testamentansvarlig i SOS-barnebyer, hvordan SOS-barnebyer jobber med dette.

Er det blitt vanligere å skrive testament og tilgodese humanitære organisasjoner?

- SOS-barnebyer opplever at stadig flere tar kontakt for å høre hvordan man kan tilgodese organisasjonen i sitt testament. Vi oppfordrer alle til å snakke med sine nærmeste om hvilke ønsker de har for arven sin, slik at det ikke blir et stridstema. Barn og ektefeller er sikret arv gjennom pliktdelsarven, men mange har hjertesaker de brenner for. Vi ønsker å informere om muligheten for å gi en del av arven til sine hjertesaker.

Hvorfor testamenter folk til SOS-barnebyer?

- For mange kan det å opprette testament være med på å skape fred, og være en god måte å sikre at din vilje blir fulgt etter at du er borte. Mange som testamenterer til SOS-barnebyer har vært faddere eller på annen måte engasjert seg i vårt arbeid og ønsker å tilgodese sin hjertesak i sitt testament. Det er også mange enslige mennesker uten nær familie som ønsker at SOS-barnebyer skal arve det de etterlater seg. Har du ingen arvinger etter loven, går arven til Staten hvis du ikke skriver testament. Vi i SOS-barnebyer er takknemlige for gavene vi får, og ikke minst tilliten vi blir vist gjennom testamentariske gaver. Vi har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver.

Hva kan SOS-barnebyer gjøre med denne typen støtte?

- Hver dag jobber vi for at barn over hele verden får den omsorgen de fortjener.  Arv brukes til vårt arbeid for å sikre barn en oppvekst med god og stabil omsorg og beskyttelse, slik at de kan vokse som de skal, få skolegang og utvikle seg til ressurssterke voksne som kan bidra til samfunnet sitt. Vi er glade for at vi kan bruke testamentariske gaver til å skape håp og framtidstro hos mennesker som står i utfordrende situasjoner, og som trenger en utstrakt hånd.

Kan man gi til et spesielt formål?

- Testamentariske gaver til SOS-barnebyer vil i sin helhet gi barn verden over et trygt hjem og en bedre framtid. Hvis du foretrekker å støtte vårt arbeid i Norge, setter vi like stor pris på det. Med din hjelp kan vi gjøre enda mer. Og det er du som bestemmer hvem som skal få glede og nytte av dine eiendeler og penger i fremtiden. Et testament sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker. Nøkternhet er en av våre kjerneverdier, og vi legger stor vekt på ansvarlig forvaltning av midlene.

Hvordan jobber SOS-barnebyer med arvesaker og testamenter?

- SOS-barnebyer får ofte henvendelser fra personer som ønsker å skrive testament. SOS-barnebyers faste advokat i arvespørsmål, Marianne Heien Blystad, gir råd og hjelp kostnadsfritt til personer som ønsker å tilgodese SOS-barnebyer i sitt testament. 
Mange synes det er vanskelig å snakke med sine nærmeste om arv. Men åpenhet rundt ønskene man har, kan gjøre det lettere for dem som blir igjen. Snakk gjerne med barna dine og fortell hvem du gir til og hvorfor. Åpenhet skaper trygghet.

Ta kontakt med oss.

Noe du ikke har fått svar på?

Har du spørsmål om arv og testament? Ta kontakt med Ragnhild Aarnes, testamentsansvarlig i SOS-barnebyer, ved å fylle inn kontaktskjemaet. 

Du kan også ringe 23 35 39 00 eller sende e-post til ragnhild.aarnes@sos-barnebyer.no.