Gå til hovedinnhold

Forenklet testamentkrav i ny arvelov

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021 og avløser arveloven fra 1972. Den nye arveloven gjør det enklere å skrive testament og ta kontroll over hva du ønsker at skal skje med verdiene du etterlater deg.

– Å skrive testament er veldig enkelt; det skal stå at det er et testament, beskrive de ønskene du har og signeres. Og med den nye loven er det ikke nødvendig at vitnene er sammen med deg når du signerer testamentet, sier Marianne Blystad.  

Advokaten har mange års erfaring som testamentsfullbyrder. Det betyr at hun sørger for at verdiene den avdøde etterlater seg, blir fordelt i tråd med testamentet. I tillegg gir hun råd til de som vurderer å skrive testament, både om hvilke regler som gjelder og hvordan det fungerer rent praktisk. 

– Mange synes det er personlig å skrive et testament, og at det har vært vanskelig å kalle inn venner eller naboer til å være vitne til en slik seanse. Den nye loven krever fortsatt to vitner, men kun at de signerer på at den som har skrevet testamentet har vedkjent seg sin signatur. Vitnene man velger behøver heller ikke gjøre dette samtidig, sier Blystad. 

9 av 10 skriver aldri testament 

Alle bør tenke over om det er behov for at man nedtegner sine ønsker for hva som skal skje etter at man har gått bort. Om man har barn vil et testament hjelpe de etterlatte til å foreta et riktig skifte etter deg.  

Etterlater man seg ingen livsarvinger, står man helt fritt og kan fordele verdiene slik man ønsker.  Det er overaskende mange som glemmer eller utsetter for lenge å ta stilling til hvem som skal motta det de etterlater seg.  Det er per i dag kun 10% av alle nordmenn som skriver testament.  

Bestem selv over dine verdier 

– Har du ikke barn, kan det bety at alt av verdier går til fjerne slektninger du knapt har møtt eller til den norske stat – på bekostning av for eksempel en vennefamilie som har betydd mye for deg, eller en sak du har sympati for og kanskje til og med har vært engasjert i. I bunn og grunn handler det egentlig om å bestemme seg for å ta kontroll over denne delen av livet, som handler om å selv avgjøre hva som skal skje når du går bort, sier Marianne Blystad. 

Hun understreker at det å ombestemme seg er helt vanlig. Testament er ikke et endelig dokument, men kan endres etter som livet og situasjoner endrer seg. For å unngå tvil om hvilket testament som gjelder, er det fint å nevne i teksten at tidligere testamenter tilbakekalles og at dokumentet, når det er signert og bevitnet, sendes til din lokale tingrett for arkivering. Dette er konfidensielle registre som koples mot alle registrerte dødsfall i Norge. Tingrettene tar kontakt med dem som er tilgodesett.   

– Som testamentsfullbyrder, har jeg opplevd både å lete etter testamenter de etterlatte er blitt fortalt at det er skrevet, og vært i situasjoner der vi har stått med to versjoner og lurt på hvilket som skal ligge til grunn. Begge er krevende situasjoner som kunne vært unngått, sier Marianne Blystad.  

2) Testamentsfullbyrder – alle ønsker  at skiftet etter dem skjer på en respektfull og ryddig måte. En del har ikke egne barn som kan ta seg av denne oppgaven og det er usikkerhet rundt dette viktige temaet.  Mange velger at SOS ved sin advokat foretar skifte for å sikre at det blir utført, riktig, trygt og effektivt. Marianne kan fortelle om hvordan hun jobber som testamentsfullbyrder. 

Ta kontakt med oss.

Noe du ikke har fått svar på?

Har du spørsmål om arv og testament? Ta kontakt med Ragnhild Aarnes, testamentsansvarlig i SOS-barnebyer, ved å fylle inn kontaktskjemaet. 

Du kan også ringe 23 35 39 00 eller sende e-post til ragnhild.aarnes@sos-barnebyer.no.