Barn står mitt hjerte nært

– Barn står mitt hjerte veldig nært, og jeg vil bidra til å hjelpe dem, sier Elsa Krussand. Hun har valgt å testamentere alt hun eier til SOS-barnebyer.

– Jeg er ved god helse, og jeg er veldig sprek, men det forhindrer ikke at man tenker på døden. Jeg har bestemt at SOS-barnebyer skal arve alt mitt jordiske gods når den tid kommer, sier Elsa, som er enke og ikke har barn.

Tillit til SOS-barnebyer

Elsa kjenner godt til SOS-barnebyers arbeid. Hun og ektemannen ble SOS-faddere på 1970-tallet og har hatt flere fadderbarn gjennom årene. 

– Jeg stoler på SOS-barnebyer og vil at de skal disponere pengene som de best kan. Det er de flinke til. Jeg er fadder for SOS-barnebyen i St. Petersburg nå, og synes barnebyen virker veldig bra. Det er fantastisk å se de strålende ungene. Jeg føler meg helt trygg på valget mitt, konstaterer Elsa. 

God følelse

Elsa ønsker at SOS-barnebyer skal bruke pengene etter henne der det er mest behov. 

– Det gir en god følelse å vite at man er til for noe, at det kommer noen etter meg som vil få glede av det som var mitt når jeg er borte, avslutter Elsa.

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om arv og testamente? Fyll inn skjema til venstre.

Du kan også kontakte Ragnhild Aarnes på telefon 908 73 335 eller e-post.