Fire barn står utenfor huset i en SOS-barneby. En gutt holder i et bildekk, en annen titter lurt inn i kamera og smiler. Foto: Ford Leland

Heimstaden

A Home for a Home er et unikt partnerskap mellom Heimstaden og SOS-barnebyer, som setter en ny standard for samarbeid, lokalt i Heimstadens markeder og over hele verden.

Gjennom A Home for a Home donerer Heimstaden årlig 100 euro for hver bolig de eier. Eiendomsporteføljen er på over 110 000 boliger og når den utvides vil også det økonomiske bidraget øke. Over 200 millioner barn vokser opp uten omsorg og trygghet i en familie. Partnerskapet med Heimstaden gir flere barn og familier, over hele verden, muligheten til å få et nytt og bedre liv. I løpet av ett år har vi i fellesskap oppnådd mye.

barn og familiene deres får støtte
55 000
land er en del av samarbeidet
25
program globalt
27

Langsiktighet og erfaring

Både Heimstaden og SOS-barnebyer jobber langsiktig. Heimstadens visjon er å forenkle og berike livene til beboere og kunder gjennom å tilby omtenksomme bomiljøer, gode og trygge hjem  – Friendly Homes. Å bygge et bedre samfunn, der folk lever i harmoni og trives, er noe Heimstaden bidrar til hver dag og har gjort i 23 år. Samarbeidet vil gi barn over hele verden den samme muligheten. 

Dette partnerskapet er mye mer enn donasjoner. Med A Home for a Home tar vi vårt bærekraftsarbeid til neste nivå og utvider vårt oppdrag med Friendly Homes til tusenvis av barn og familier over hele verden. Vi ser store muligheter for å utnytte vår brede kunnskap og engasjere våre ansatte og partnere, samt våre kunder på denne spennende reisen

Patrik Hall, administrerende direktør i Heimstaden

SOS-barnebyer har 70 års erfaring med barneomsorg over hele verden. Vi støtter familier slik at barna fortsatt kan bo sammen med sine nærmeste omsorgspersoner, og gir nye hjem til barn som har mistet familien eller ikke kan bo sammen med dem.  

Flere barn og familier trenger hjelp nå enn før pandemien. Vi ser dette både utenfor og i programmene våre. Flere familier blir værende i programmet lenger, andre trenger støtte på nytt etter å ha klart seg selv. Sammen med Heimstaden kan vi utgjøre en enorm forskjell, for mange barn i sårbare situasjoner.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge

Ny standard for allianser

Heimstaden og SOS-barnebyer har som ambisjon å sette en ny standard for samarbeid med innovative aktiviteter både lokalt i land der Heimstadens er etablert, og i de internasjonale SOS-programmene som er en del av porteføljen. Målet er å gi enda flere barn, unge og familier et grunnlag som de kan bygge videre på som gjør at de blir ressurssterke og igjen bidrar til utvikling i sitt samfunn. 

SOS-barnebyer benytter midlene i eksisterende og nye program i Afrika og Sør-Amerika – der behovene er enorme. I tillegg innebærer partnerskapet at Heimstaden og SOS-barnebyer vil samarbeide om lokale prosjekter, såkalte co-created activities, i landene Heimstaden opererer i.

Les mer om samarbeidet og Heimstaden på nettsidene deres. Der er det også en oversikt over alle programmene de støtter

Tusen takk for samarbeidet!

Les mer om samarbeidet

Har du spørsmål kontakt: