Flere barn, med mørkt hår og t-skjorte, sitter ved et bord og spiser. Det er en grønn vegg i bakgrunnen og de har tallerkener blå kopper foran seg. Foto: Danielle Pereria

Amerika

Arbeidsledighet, naturkatastrofer, konflikter og fattigdom, er noen av de største utfordringene barn i Amerika vokser opp med i dag. Dette fører til sult, sykdom, flukt, tap av hjem og inntekt, familievold- og separasjon.

SOS-barnebyers sørger for at flere barn i Amerika vokser opp i trygge omgivelser, i sine lokalsamfunn og aller helst i sin egen familie. Vi jobber for barns rett til omsorg, skole og til å bestemme over kroppen sin.

I 2023 nådde vi 80 500:

  • 30 000 barn, unge og voksne gjennom vårt forebyggende arbeid.
  • 8 500 barn bor i SOS-familier og fosterfamilier eller er en del av ungdomsprogrammet vårt.
  • 13 800 har fått støtte gjennom nødhjelpsarbeidet.

Vårt arbeid i Amerika

Vi er til stede i mange lokalsamfunn for å sikre akutt hjelp idet krisen rammer og for å samarbeide med de lokale aktørene om langsiktige løsninger som gir barna en mer stabil fremtid. Blant annet gjennom utdanning, helsetilbud, jobbmuligheter, sosialhjelp, opplysningsarbeid og familiestøtte.

Vi støtter familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon, der det er fare for at barna ellers blir alene. Tiltakene tilpasser vi den enkelte familien, behovene de har og konteksten de lever i. Og vi er der for dem over tid, til de kan greie seg selv og barna får den trygge oppveksten de trenger og har krav på.

Vi har pappaprogrammer som jobber for å endre tradisjonelle kjønnsrollemønstre og en sterk machokultur. På landegrenser med store flyktningstrømmer står vi klare med støtteapparater og helsesentre. I lokalsamfunn som rammes av naturkatastrofer gir vi nødhjelp og følger opp familier som må starte livene sine på nytt. Unge og foreldre får veiledning, jobbtrening og utdanningsstøtte, familier i krise får psykososial oppfølging. Sammen med lokale aktører skaper vi bærekraftige arbeidsmarkeder, slik at flere barn vokser opp i familier og samfunn med mer forutsigbarhet og stabilitet.

I 22 land i Amerika har vi etablert:

  • 133 barnebyer
  • 163 ungdomsprogram
  • 106 programmer som jobber forebyggende med familier
  • 11 barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre
  • 7 sosialsentre
  • 5 nødhjelpsprogram