Ekstremvær truer barns fremtid

Økt ekstremvær som tørke, hetebølger, storm og flom globalt gir katastrofale følger for barna og familiene berørt av katastrofene.

Økt ekstremvær som tørke, hetebølger, storm og flom globalt gir katastrofale følger for barna og familiene berørt av katastrofene.

Stadig nye varmerekorder og store oversvømmelser har krevd tusenvis av liv, ødelagt hjem og fører til dramatiske negative ringvirkninger. Familier som allerede lever i en utsatt situasjon, får det enda vanskeligere.

Og barna som er alene, rammes hardest.

Brasil: Over 600 000 mennesker på flukt

Røde mursteinshus har vann opptil vinduene. Foto: SOS-barnebyer
I SOS-barnebyen i Porto Alegro sto alle 12 husene under 1,5 meter med vann. Barna og de lokalt ansatte ble raskt evakuert.

I starten av mai ble den sørlige regionen i Brasil utsatt for kraftige mengder nedbør. Det har utviklet seg til å bli et av landets verste flommer, og har tvunget hundretusenvis på flukt.

I SOS-barnebyen i Porto Alegro sto alle 12 husene under 1,5 meter med vann. Barna og de lokalt ansatte ble raskt evakuert.

— Det er svært utfordrende. Hele regionen og offentlige tjenester har kollapset fullstendig. Vi er fortsatt i redningsfasen og risikoen er stor, spesielt da det er varslet store mengder regn de neste dagene. Vannet vil bruke lang tid på å trekke seg tilbake, deler lederen Alberto Guimarães i SOS-barnebyer i Brasil.

SOS-barnebyer satte umiddelbart i gang nødhjelpstiltak for barn og familier rammet av flommen.

Områdeansvarlig, Eneas Palmeira,, med høy vanntett bukse med seler og blå t-skjorte, går rundt i barnebyen med vann opp til midjen. Foto: SOS-barnebyer
SOS-barnebyers områdeansvarlig Eneas Palmeira, går rundt i barnebyen med vann opp til midjen.

I Rio Grade do Sul har hele 461 byer blitt påvirket og over 77 000 mennesker har måttet evakuere.

— Det er hjerteskjærende, forteller områdeansvarlig i Rio Grande do Sul, Eneas Palmeira, samtidig som han går rundt i barnebyen med vann opp til midjen.

Fakta:

  • Ifølge det brasilianske sivilforsvaret har flere enn 2,2 millioner mennesker blitt rammet av ekstremværet.
  • SOS-barnebyer intensiverer nødhjelpen
  • Barn får traumebehandling for å bearbeide dramatiske opplevelser

Kenya: Store ødeleggelser

Flere menn, kvinner og barn sitter tett sammen i en kano, for å bli evakuert fra de oversvømte områdene. Foto: Jonathan Wamanji
Flere lokalsamfunn er fullstendig oversvømt, gårder og avlinger er ødelagt.

Storflom i Kenya har skapt alvorlige utfordringer og store ødeleggelser. Flommen har tatt hundrevis av liv, mange er skadet og flere mennesker er savnet. Hele nabolag står under vann.

Flere lokalsamfunn er fullstendig oversvømt, gårder og avlinger er ødelagt, buskap i tusentall er borte og familier som har vært nødt til å evakuere. Hundretusenvis av kenyanere har blitt berørt.

For familier som allerede er knestående, har livssituasjonen forverret seg dramatisk. De massive ødeleggelsene har rystet landet, og det jobbes nå på spreng for å sikre alle utsatte rent vann, mat, traumebehandling og trygge midlertidige hjem.

— Vi er dypt berørt over ødeleggelsene flommene har forårsaket, og er forpliktet til å gi umiddelbar hjelp til alle berørte, sier Walter S. Odhiambo, leder for SOS-barnebyer i Kenya.

En mann går med vann til midjen og legger ut ut en beskyttelse for å forsøke å stoppe vannmassene. Foto: Jonathan Wamanji
Hus og avlinger er ødelagt av flommen.

Skadeomfanget er stort, og flommene har gått hardt utover landets infrastruktur.

SOS-barnebyer har vært etablert i Kenya i mange år, og kunne derfor raskt gå i gang med nødhjelpsarbeid og koordinere bistand. De prioriterer støtte til barn og familier som er i en særlig sårbar situasjon, i tillegg til en langsiktig strategi for rehabilitering.

— Vår største prioritering er sikkerhet og få alle i trygghet, spesielt barn og familier som er aller mest utsatt, avslutter Walter S. Odhiambo.

Verste tørken på 40 år

Før storflommen opplevde Kenya den verste tørken på 40 år der 1,5 millioner husdyr mistet livet, og Nkatyie mistet livsgrunnlaget. 100 geiter og 31 kameler, som ga familien mat og inntekt slik at barna hennes kunne gå på skole, døde.

Nkatvie og to av barna hennes. Hun bærer det minste barnet på armen og en liten gutt har et godt tak i skjørtet hennes. Foto: Noor Kamis
– Jeg er redd jeg vil miste barna mine til denne tørken eller at jeg vil dø av sult, Nkatyie, mamma til ni barn.

Fakta:

  • Over 212 familier som får støtte fra SOS-barnebyers tiltak er rammet av ekstremværet.
  • Skader på en dam, Mai Mahiu, forverret en allerede alvorlig situasjon, og krevde enda flere menneskeliv og evakueringer. 
  • SOS-barnebyer skalerer nå opp nødhjelpen

Malawi: Fra tørke til flom

En gruppe barn står ved kanten av flomvannet sammen med noen eiendeler fra husene deres. Foto: SOS-barnebyer
Barn og familiene deres har forsøkt å redde ut eiendeler fra det ødelagte huset.

I fjor uteble regntiden i sørlige Malawi, og den lange tørkeperioder som varte helt fram til februar gjorde at lokalsamfunnet i Ngabu ble hardt rammet. 11. april i år ble området rammet av intens nedbør, dette utløste en ødeleggende flom. Hus kollapset, jordbruksområder og infrastruktur ble ødelagt. 5000 barn og familiene deres måtte flykte fra hjemmene sine.

120 familier, som er en del av vårt forebyggende arbeid i Ngabu, ble hardt rammet. For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

— For familiene, som fra lever i sårbare situasjoner, får dette veldig store konsekvenser, understreker Ndamyo Msofi, leder for SOS-barnebyers forebyggende arbeidet i Malawi.  

Barn og voksne går rundt i ruinene av husene sine og leter etter eiendeler. Foto: SOS-barnebyer
For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

Barn mister også skolegang

I en nødhjelpssituasjon, der foreldrene har fokus på å skaffe mat og vann til barna, blir skolegang underordnet. Og når skolene i tillegg blir brukt til å innkvartere flyktninger, forsvinner undervisningsmulighetene. Nærmere 2000 barn er nå uten et skoletilbud.

Regjeringen etablerte raskt nødhjelpsleirer, med det er fortsatt kritisk mangel på viktige forsyninger som mat, rent vann og sanitære artikler. SOS-barnebyer samarbeider tett med lokale myndigheter i områdene som er verst rammet. Teamet vårt i Ngabu bidrar med akutt hjelp gjennom de etablerte strukturene for nødhjelpsarbeid, og sørger for mat, vann, midlertidig husly og psykososial støtte.

Barn og voksne i barnebyen i Ngabu er ikke direkte berørt av flommen.

Døde geitekillinger ligger igjen når flomvannet trekker seg tilbake. Foto: SOS-barnebyer
Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.

Forebygging – viktigere enn noensinne

Klimaforandringene gjør at naturkatastrofer har økt i stort antall. Gjennom det forbyggende arbeidet vårt har det blitt dyrket motstandsdyktige vekster som hirse og durra. Disse tålte den foregående tørrperioden, men flommen rev bort store landbruksområder og ødela avlingene. Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.

Når familier som klarte seg selv mister livsgrunnlaget – igjen, er det jobbe forebyggende enda viktigere enn før. Behovet i Ngabu er stort, både for umiddelbare tiltak, men også for langsiktige tiltak som gjør lokalsamfunnet enda mer robust. 

Fakta:

  • 5000 barn og familiene deres har måttet flykte fra hjemmene sine.
  • 120 familier som er en del av SOS-barnebyers forebyggende arbeid, er hardt rammet.
  • 2000 barn er nå uten skoletilbud.
  • SOS-barnebyer samarbeider med andre partnere og myndighetene i lokalsamfunnet for å gi nødhjelp: mat, vann, beskyttelse og oppfølging for å bearbeide traumer.

Gjenoppbygging av liv og hjem

Ekstremvær skaper allerede store utfordringer i mange land, og nødhjelpsarbeid er nødvendig for å unngå tap av flere menneskeliv, forebygge konsekvenser av flom og tørks, traumebehandling og veien til gjenoppbygging av levebrød og hjem.

Hjelp oss med å gi barn og familier livreddende nødhjelp og støtte til gjenoppbygging.