Barn og kvinner ekstremt utsatt i Haiti

Volden og angrepene øker i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Situasjonen er kritisk. – Barn og kvinner blir utsatt for ekstrem vold og voldtekter, og sikkerhetssituasjonen er helt ute av kontroll, forteller SOS-barnebyers leder i Haiti Faimy Loiseau.

I løpet av februar og mars har flere enn 2 600 barn og voksne blitt tvunget til å forlate hjemmet sitt på grunn av angrep fra væpnede gjenger.

– Mange søker tilflukt hos venner, familier eller andre steder hvor de kan oppholde seg, fortsetter Loiseau.

SOS-barnebyer gjør det de kan for å hjelpe barn og familier rammet av volden.

– Innbyggerne er overlatt til seg selv, og må selv prøve å beskytte seg så godt de kan mot angrep.

Faimy Loiseau, SOS-barnebyers leder i Haiti

Ute av kontroll

Hun forteller om en sikkerhetssituasjon som er helt ute av kontroll, og myndigheter som er ute av stand til å gjøre noe.

– Innbyggerne er overlatt til seg selv, og må selv prøve å beskytte seg så godt de kan mot angrep. Mat- og vannmangel forverrer situasjonen, barn er underernærte og hygiene er en stor utfordring, særlig for jenter. Mange sykehus har blitt vandalisert, og de som fremdeles er i drift mangler utstyr og medisiner. Dårlig tilgang på helsehjelp er særlig kritisk for gravide, som nå ikke får den oppfølgingen de trenger.

Skoler er stengt

SOS-barnebyer jobber for at familiene som er med i de forebyggende programmene skal få hjelp og støtte i en stadig vanskeligere situasjon. Barna i SOS-barnebyers fosterfamilier er trygge. Men skolene er stengt så all undervisning foregår over nettet.

– Flere av barna fra lokalsamfunnet som går på SOS-barnebyers skole mangler tilgang til internett, så lærerne skriver ut lekser og annet undervisningsmateriell som foreldrene kan plukke opp, slik at barna ikke skal miste altfor mye av undervisningen.

– Psykososial støtte er svært viktig, for at barn og voksne skal ha mulighet til å kunne bearbeide de helt ekstreme opplevelsene av angrep og utrygghet som de har hatt.

Faimy Loiseau, SOS-barnebyers leder i Haiti

Vanskelig å overleve

Haiti er et fattig land, og sterkt avhengig av import. Voldelige gjenger har ødelagt infrastruktur og blokkert havnene, noe som har ført til ekstrem prisstigning på varer. Det har gjort det enda vanskeligere å overleve for de familiene som allerede slet med å forsørge barna sine.

SOS-barnebyer i Haiti deler nå ut mat, drikkevann, hygieniske artikler og andre nødvendigheter for å dekke akutte behov for familier som er rammet. I tillegg sørger de for viktig psykososial støtte og oppfølging av traumatiserte barn og familier med samtaler og terapi, for å hjelpe dem bearbeide det de har opplevd.

Faimy Loiseau, SOS-barnebyers leder i Haiti

– Psykososial støtte er svært viktig, for at barn og voksne skal ha mulighet til å kunne bearbeide de helt ekstreme opplevelsene av angrep og utrygghet som de har hatt. Vi må ikke glemme at dagens barn er morgendagens voksne. Vi må prioritere å lindre traumene som ellers vil ha en stor negativ konsekvens for landets fremtid.

Trenger mer hjelp

Loiseau understreker at innbyggerne i Port-au-Prince nå trenger helt livsnødvendig utdeling av mat og drikkevann. Tilgang på helt grunnleggende helsetjenester må også på plass.

– Gravide trenger oppfølging og barn må få vaksinene de trenger. I tillegg trenger vi mer mental helsehjelp. Vi jobber med bevisstgjøring og forebygging av voldtekter, og sørger for medisinsk og psykososial oppfølging av jenter som har blitt voldtatt og deres familie. Men dette er også noe som må på plass i større skala.  Det samme gjelder bevisstheten i lokalsamfunn rundt vold mot barn og barns rettigheter i sammenhengen med omsorgssituasjonen. Vi må også kapasitetsbygging og styrking av lokalsamfunn slik at de er bedre rustet til å håndtere kriser, slik at familier kan få effektiv og god hjelp når de trenger det.