Ukraina: Barna har levd med krigshandlinger i to år

Etter to år med krig står flere familier enn noen gang i fare for å bryte sammen. Fedre kjemper i krigen, barna må flykte sammen med mødrene sine – og med over 10 000 drepte sivile, har mange barn mistet foreldrene sine.

En mor med lyst hår holder rundt sønnen sin og klemmer han inntil seg. Han har kort lyst hår og stripete genser. Foto Katerina Ilievska

Ukrainske myndigheter har fra før hatt store utfordringer med å ta vare på barna som ikke har noen omsorgspersoner. Med den store tilstrømmingen av barn som har blitt alene er situasjonen enda verre. Og barna, mange av dem med store traumer, blir plassert på institusjoner i mangel av fosterhjem.

Et søskenpar var vitne til at faren ble drept da hjemmet deres ble beskutt. De hadde ingen som kunne ta vare på dem.
Serhii Lukashov, leder i SOS-barnebyer Ukraina

Serhii Lukashov, leder i SOS-barnebyer Ukraina

SOS-barnebyer i Ukraina jobber aktivt for å utvide fosterhjemssystemet. Både ved å støtte eksisterende fosterfamilier, særlig de som evakueres fra kampsonene, og rekruttering og opplæring av nye fosterforeldre.

— Vi jobber for å finne fosterfamilier til de barna som er helt alene – når det er mulig, sier Serhii Lukashov, leder for SOS-barnebyer i Ukraina.

—  Et søskenpar var vitne til at faren ble drept da hjemmet deres ble beskutt. De hadde ingen som kunne ta vare på dem, forteller Lukashov. — De var sterkt traumatisert av opplevelsen. Vi tok vare på dem, de fikk oppfølging av psykolog og midlertidig innkvartering i et trygt område. I samarbeid med sosiale myndigheter fant vi en fosterfamilie, opprinnelig fra samme sted som barna, som nå tar seg av barna.

En sosialarbeider på et senter som tilbyr oppfølging, støtte, lek og læring for barn og familier, hjelper flere barn som sitter rundt et bord med kreative aktiviteter. Hun har lyst halvlangt hår og blå vest med SOS-barnebyers logo på ryggen. Foto: Katerina Ilievska
400 000 barn, unge og familiene deres har fått hjelp.

Har utvidet kapasiteten 

Før krigen startet var SOS-barnebyer i Ukraina etablert to steder i landet. Nå har de åtte permanente kontorer, og flere mobile helsesentre, som når ut til barn og familier med ulike støttetiltak. I tillegg samarbeider de med ti lokalbaserte partnere, hvorav flere er etablert tett på de områdene der krigen herjer som verst. I tillegg til akutt nødhjelp, traumebehandling og mental helsehjelp til barn og foreldre og langsiktig støtte til familier rammet av krigen eller på flukt, har SOS-barnebyer i bidratt til evakuering av barn som er alene og familier og hjemhenting av barn tvangsdeportert til Russland.

Kan hjelpe flere barn med støtte fra givere

Mange har engasjert seg og bidratt til arbeidet vårt i Ukraina. Det hadde ikke vært mulig for SOS-barnebyer å hjelpe så mange uten denne støtten.

  • Totalt 400 000 barn, unge og familiene deres har fått hjelp:
  • 370 000 har mottatt akutt nødhjelp, av disse er 220 000 barn.
  • 65 000 barn og voksne har fått oppfølging for å bearbeide traumatiske opplevelser.
  • 60 000 barn har fått muligheten til å leke, få undervisning og treffe andre barn i de barnevennlige sentrene våre. 

Anna Hamre, programrådgiver i SOS-barnebyer Norge, var nylig i Ukraina:

— Før krigen var SOS-barnebyer i Ukraina en liten, men anerkjent organisasjon. Å se hvordan kollegaene våre der har klart å ekspandere og utvide tilbudet er imponerende. De har et enormt pågangsmot, til tross for å ha levd med krig i to år. 

Mange flere barn sliter med alvorlige traumer. Små barn har mistet språket, barn driver med selvskading. Det er vondt å se, og jo lengre tid det går desto verre blir traumene.

Anna Hamre, programrådgiver i SOS-barnebyer Norge

Barn sliter med alvorlige traumer

I SOS-barnebyers sosialsentre samles mange tjenester på ett sted. Barn og unge og foreldre får tilgang til skole og undervisning, tilbud om psykolog og hjelp til sysselsetting.

— Den største forskjellen fra februar, da jeg sist var i Ukraina, er å se at mange flere barn sliter med alvorlige traumer, forteller Anna Hamre. — Små barn har mistet språket, barn driver med selvskading. Det er vondt å se, og jo lengre tid det går desto verre blir traumene.

SOS-barnebyer har økt kapasiteten, og 35 psykologer er nå ansatt på sosialsentrene og i mobile helseteam som reiser ut til vanskelig tilgjengelige områder. 

Se filmen fra arbeidet vårt i Ukraina

SOS-barnebyer hjelper familier med å returnere tvangsevakuerte barn

— Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på turen, forteller Hamre, var å møte en gutt som ble tvangsevakuert til Russland under angrepene på Mariupol. Dette er dessverre en praksis vi ser i flere konflikter, og til nå har rundt 19 000 barn, ofte de uten foreldre eller omsorgspersoner, blitt tatt fra Ukraina og ført til Russland. Ofte blir disse adopterte av russiske familier. Heldigvis hadde gutten vi møtte en svært driftig bestemor, som på tross av at hun aldri før hadde forlatt landsbyen hun bodde i, klarte å ta seg gjennom fire land, møte det russiske militære og hente gutten hjem, mye takket være god hjelp underveis fra SOS-barnebyer Ukraina.

Redd for å bli glemt

Behovene for hjelp til Ukraina er enorme, og det vil de være i år framover. Lukashov er bekymret for at verdenssamfunnet skal miste landet ut av syne, særlig når krig og konflikt skaper store behov også i andre deler av verden.

— Vi er redd for å bli glemt, sier lederen for SOS-barnebyer i Ukraina. Selv om han har forståelse for at det er store behov andre steder. — Det verste er å måtte si nei til de som ber om hjelp, avslutter Lukashov.

Partnerskap øker kompetansen

Et samarbeid med partnere, som har en annen kompetanse enn medarbeiderne våre i Ukraina, gjør at vi når flere. Vårt internasjonale kontor har bistått SOS-barnebyer i Ukraina med å etablere flere partnerskap. Arbeidet holder internasjonal humanitær standard, og omfatter økonomiforvaltning, rapportering og antikorrupsjonsarbeid. Der det er behov har medarbeiderne våre også gjennomført opplæring for ansatte i partnerorganisasjonene. Så, i tillegg til å bidra til at mange flere får hjelp, får partnerne økt kunnskap om hvordan drive humanitært arbeid, noe som gir samfunnsmessige viktige ringvirkninger.

En voksen med mørkt langt hår, svart genser og rød vest holder rundt ei lita jente med mørkt langt hår og blå genser, ansiktet hennes er skjult bak hånda til den voksne. Foto: Katerina Ilievska
Behovene for hjelp til Ukraina er enorme, og det vil de være i år framover.

– Ukraina trenger reform av barnevernet

Over 10 000 sivile har så langt mistet livet, og tusenvis av barn har mistet foreldre eller andre omsorgsgivere. 1 610 barn er helt alene, uten familie eller slekt som kan ta seg av dem, ifølge den ukrainske kommisæren for menneskerettigheter.

– Vi har ennå ikke et fosterhjemssystem som er godt nok rustet til å håndtere så stor pågang. Det er en berettiget frykt for at disse barna vil ende opp på institusjoner, sier leder for SOS-barnebyer i Ukraina Serhii Lukashov. – Institusjoner som ikke kunne gi barn god nok omsorg og beskyttelse, hverken før eller etter krigsutbruddet.

– Givere bør insistere på at Ukraina må oppfylle barns rett til omsorg i en familie.