Katastrofalt for barna

– En bakkeinvasjon i Rafah vil få katastrofale følger, særlig for det alarmerende høye antall barn som er uten foreldre eller andre som kan beskytte dem, sier Sissel Aarak. Det eneste som kan redde barna, nå, er våpenhvile.

Magne telt utenfor SOS-barnebyen i Rafah. Bakken er oversvømt av brunt vann. Foto SOS-barnebyer

Israelske myndigheter har gitt ordre om at Rafah skal evakueres i forkant av en forestående bakkeinvasjon. 1,9 millioner barn og voksne har allerede flyktet fra andre deler av Gaza, over en million av dem til Rafah, ved grensen til Egypt. Det er usikkert hvor ­de skal evakuere til.

Aldri før har jeg vært så akutt bekymret for sikkerheten til kollegaer og barn som er i vår omsorg, som jeg er for dem i Rafah. Situasjonen for de barna som er helt alene, er enda verre.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge

Drevet fra skanse til skanse

SOS-barnebyers team i Gaza forbereder seg på en eventuell invasjon, og gjør alt som står i deres makt for å beskytte barn, ansatte og internt fordrevne som har søkt tilflukt i SOS-barnebyers bygninger.  Alvoret i denne situasjonen kan ikke overdrives, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge.

–  En bakkeinvasjon i Rafah av samme skala som vi har sett tidligere i krigen, vil være katastrofalt. Rafah er overfylt, som en ungdom fra våre programmer sa, som selv har flyktet dit med familien sin, fortsetter Aarak. Særlig barna som er uten foreldre eller andre omsorgspersoner, barn som har blitt drevet fra skanse til skanse og nå er fanget i et hjørne, må ha beskyttelse.

Hele natten holder jeg rundt barna mine. Vi sover i det samme rommet, tett sammen. De spør hele tiden: Mamma når er dette over? Kommer vi til å dø i natt?

En mor, som er internt fordrevet i Gaza

Kommer vi til å dø i natt?

Israel beordret evakuering av de nordlige områdene av Gaza, inkludert Gaza by 13. oktober. Da angrepene nådde Khan Younis og Deir al-Balah, måtte sivilbefolkningen flykte videre sørover. 1,3 millioner internt fordrevne barn og voksne er nå i Rafah. Utslitte av flukt, usikkerhet og mangel på mat, vann, helsehjelp og andre nødvendigheter. Nå venter enda flere angrep.

– Hele natten holder jeg rundt barna mine. Vi sover i det samme rommet, tett sammen. De spør hele tiden: Mamma når er dette over? Kommer vi til å dø i natt? forteller en mor, som sammen med barna sine er blant Gazas 1,9 millioner internt fordrevne.

Barn uten beskyttelse

SOS-barnebyer i Rafah fortsetter også arbeidet med å ta vare på barn som har mistet foreldrene og som ikke har familie som kan ta vare på dem.

– Våre kollegaer gjør det de kan for å verge barna de har omsorgsansvar for, ta hånd om barn som akkurat har mistet foreldrene sine, støtte familier i en desperat situasjon og sikre beskyttelse av så mange barn som mulig. Men antallet barn som er alene uten noen som kan ta vare på dem, øker hver dag. Dette er barn vi er til for å beskytte.  Som situasjonen er nå, er altfor mange av dem helt uten vern. Deres eneste sjanse er varig våpenhvile, påpeker Aarak.

Akutt bekymret

– Aldri før har jeg vært så akutt bekymret for sikkerheten til kollegaer og barn som er i vår omsorg, som jeg er for dem i Rafah. Situasjonen for de barna som er helt alene, er enda verre, avslutter Sissel Aarak.