Gå til hovedinnhold

A Home for a Home: Pilen peker oppover!

Et drøyt halvår etter at Heimstaden og SOS-barnebyer lanserte det unike partnerskapet A Home for a Home, har mer enn 20 000 barn og unge i 20 land fått en tryggere og bedre start på livet. Nå mer enn dobles budsjettene.

– Heimstaden bidrar ikke bare økonomisk, de bidrar også med folk, talent, kompetanse og andre ressurser i alle land der de er etablert. Dette vil gjøre oss i stand til å nå ut til mange flere barn og unge. Vi har allerede gjennomført flere aktiviteter i fellesskap i mange land og ser gode resultater, sier Markus C. Grieg, leder Allianser SOS-barnebyer Norge.

Carla* sitter i en seng sammen med moren og to søsken. Alle smiler. Foto: SOS-barnebyer
Bolivia: Carla* 12 år er den eldste av fire søsken. Gjennom SOS-familieprogram har de fått psykososial rådgiving og støtte til inntektsgivende arbeid har endret livet til Carla og familien, og de er nå i stand til å bidra til samfunnet sitt.

Felles innsats og kompetansedeling øker mulighetene for innovasjon til det beste for barna, det er dette som gjør partnerskapet unikt

Markus C. Grieg, leder Allianser SOS-barnebyer
bilde
Markus C. Grieg, leder Allianser SOS-barnebyer Norge.

Det er ingen tvil om at A Home for a Home har oppnådd svært mye på kort tid. Etter oppstarten sommeren 2021, har til sammen 31 programmer blitt iverksatt i 20 land. 19 av disse er globale og i regi av SOS-barnebyer, herunder Familieprogram som støtter familier i krise slik at de klarer å ta godt vare på barna sine, ungdomsprogram der unge får støtte til skolegang eller å starte egen virksomhet og rettighetsprogram der målet er å påvirke myndigheter og lokalsamfunn for at barn og unges rettigheter blir ivaretatt.

De 12 øvrige programmene er utviklet i fellesskap av Heimstaden og SOS-barnebyer lokalt i ulike europeiske land, der vi begge er etablert. Det er helt i tråd med Heimstadens noe utradisjonelle ønske om ikke å bare donere penger, men også å involvere hele organisasjonen i A Home for a Home.

– Dette er noe vi skal videreføre også til land globalt, og har store forhåpninger om at felles innsats og kompetansedeling øker mulighetene for innovasjon til det beste for barna, det er dette som gjør partnerskapet unikt, avslutter Markus.

Skaper rom for innovasjon

I 2022 vil programmene videreutvikles både lokalt og globalt. Gjennom det forpliktende samarbeidet hvor Heimstaden donerer 100 euro per leilighet de eier til A Home for a Home, sikres langsiktighet og gjennomføringskraft til prosjektene. Dette gir igjen stabilitet, trygghet og muligheter til de som trenger det mest.

Langsiktig planleggingen gjør det mulig å tenke stort, men også å teste og lære.

Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for a Home.
Mor med langt mørkt hår i hestehale holder sitt nyfødte barn tett inntil seg. Illustrasjonsfoto: Teodor Bø
Tsjekkia: Her blir nyfødte barn plassert på institusjon uten involvering av myndigheter. Heimstaden og SOS-barnebyer Tsjekkia har startet et program der hensikten er å gi unge foreldre støtte slik at de blir trygge i omsorgsrollen, og får beholde barnet.
Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for a Home. Foto: Heimstaden
Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for a Home.

Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for a Home, er veldig fornøyd med progresjonen. – I 2022 vil vi fortsette å utvikle partnerskapet vårt og i fellesskap fortsette å finne nye måter å skape positiv effekt. Det er viktig å huske at de samfunnsutfordringene vi prøver å løse, som å skape trygge hjem eller jobbe for at familier med barn blir selvhjulpne, tar tid og dette kan ikke måles effektivt på kvartalsbasis, sier, Anette Konar Riple.

Hun understreker at den langsiktige planleggingen gjør det mulig å tenke stort, men også å teste og lære.

– I 2022 ser jeg frem til vår første årlige rapport som vil gi oss innsikt og læring om hvordan vi kan gå videre. Parallelt vil vi fortsette å utvikle våre lokale aktiviteter sammen med SOS-barnebyer, og støtte disse med ressursene og kompetansen vi har i Heimstaden, avslutter Anette.

Gutt står på en strand overfylt av plastsøppel og tømmer en balje. Illustrasjonsfoto: Tom Maruko
Ghana: Det er 2,4 millioner barnearbeidere i landet og barn helt ned til femårsalderen må jobbe i stedet for å gå på skole. Med støtten fra partnerskapet, A Home for a Home, er målet å bidra til forebygge og eliminere den verste formene for barnearbeid.
Tre barn klatrer i et stativ. Det er boligblokker i området rundt dem. Foto: Lillian Hjellum
Norge: Lek er læring og skaper samhold. Gjennom samarbeidskonseptet «co-created activities» har Heimstaden bygget lekeplasser i nærområdet der de har leiligheter.

HEIMSTADEN – A HOME FOR A HOME

Gjennom A Home for a Home donerer Heimstaden årlig 100 euro for hver bolig de eier. Eiendomsporteføljen er på over 110 000 boliger og når den utvides vil også det økonomiske bidraget øke. I 2021 fikk 20 000 barn og unge støtte, og målet for 2022 er at 131 millioner kroner skal bidra til å endre livet til over 55 000 barn.

HVEM ER HEIMSTADEN?

Heimstaden er et boligeiendomsselskap med visjon om å skape hjem med omtanke for en enklere og bedre hverdag – Friendly Homes. Samfunnsbidrag er viktig for dem og deres langsiktige strategi gjør det mulig å investere i sosialt bærekraftige løsninger.

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.