Gå til hovedinnhold

Gir barna i Haiti et pusterom

Ekstreme utfordringer med politisk uro og naturkatastrofer preger oppveksten til barna i Haiti. SOS-barnebyer har åpnet to nye sentre for å gi dem et fristed og hjelp med traumene sine.

23. februar 2022

Flere store jordskjelv har preget Haiti de siste ti årene, med tusenvis av døde, skadde og hjemløse. I snitt er det 20 etterskjelv hver uke på Haiti, og befolkningen lever i konstant frykt for skjelv på styrke med det de opplevde i januar 2010 og i august i fjor. Senest i januar tok et skjelv på 5,2 i styrke livet av to personer, skadet 52 og ødela nærmere 800 bygninger. De påfølgende dagene gikk det over 70 skjelv på øya. 

Store deler av samfunnet ligger i ruiner, og barna lever med traumer fra tidligere skjelv og frykten for nye naturkatastrofer. Etter attentatet mot president Jovenel Moïse, som ble drept i sitt eget hjem i fjor sommer, har den politiske uroen bare økt. Kidnappingsraten i Haiti er den høyeste i verden. Gjenger kontrollerer store områder på øya, blant annet hovedinnfartsåren til hovedstaden Port-au-Prince. Dette har ført til veldig høye bensin- og matvarepriser som gjør situasjonen for familier enda mer utfordrende. 

Med en stor andel av befolkningen som lever på randen, øker psykiske lidelser og dette går også hardest ut over barna. Mer enn noen gang er det viktig å være tilstede for barna i Haiti. 

Trygghetssoner er steder barn kan leke, lære og være med på aktiviteter som gir et viktig pusterom.
En gruppe med barn på trygghetssonen. Foto: SOS-barnebyer
Å få tilbake en så normal hverdag som mulig er en viktig del av traumebehandlingen for barna.

Får psykologhjelp 

I området Les Cayes, sør-vest på den delen øya som er hardest rammet, jobber SOS-barnebyer for å gi barn trygghet, omsorg og et pusterom fra en krevende hverdag. De får psykologhjelp til å takle traumene sine og hjelp til å håndtere den usikre tilværelsen de lever i. I flere lokalsamfunn er vi tilstede med trygghetssoner for barn, såkalte Child Friendly Spaces (CFP), hvor ungene får leke, lære, holde på med sport og ulike aktiviteter.  

To tilsvarende trygghetssoner er også opprettet i byene Chantal og Maniche i desember og januar. I aktivitetene har det vært fokus på lek som en del av de psykososiale støttetiltakene.  Det er 200 barn fra ulike lokalsamfunn som deltar i trygghetssonene daglig.

Bevisstgjøring 

I tillegg til alle utfordringene Haiti allerede står overfor, blir stadig flere syke av korona. Vi jobber for å informere om viktigheten av avstand, bruk av ansiktsmaske og å vaske seg på hendene. Vi jobber også med å bevisstgjøre barn på hva man kan gjøre når det skjer nye jordskjelv, og lærer dem sikkerhetstiltakene som er vedtatt når naturkatastrofer skjer.