Kart over Amerika med alle SOS-barnebyene markert med logo-ikoner.

Land i Americas

Americas

SOS-barnebyer i Amerika

2016 

  • 13 300 barn og unge ble støttet gjennom SOS-familier og ungdomsprogrammer
  • 103 040 mennesker fikk støtte gjennom familieprogrammer
  • 6 070 barn og unge fikk støtte til skolegang og utdannelse

Les om

Utfordringer i Latin-Amerika 

Fattigdom er utbredt

Latin-Amerika har de siste årene hatt en positiv økonomisk og politisk utvikling. Men fremdeles er de økonomiske forskjellene store, og fattigdom er utbredt. I tillegg til fattigdom rammes mange barn av underernæring, lite skolegang, barnearbeid og mangel på skikkelig husvære . Å leve i dyp fattigdom har flere psykososiale negative effekter. Ydmykelse, desperasjon og følelsen av å være mislykket påvirker foreldrenes selvfølelse i rollen som omsorgspersoner.

Sosial og økonomisk ulikhet

Mange land i Latin-Amerika er preget av stor ulikhet sosialt og økonomisk. Ulikhetene i Latin-Amerika har dype historiske røtter, det er liten sosial mobilitet og fattigdom overføres mellom generasjoner. Et politisk system som i liten grad sørger for at alle i befolkningen har innflytelse, er også med på å reprodusere fattigdom. På landsbygda har utbredt fattigdom skapt stor innflytting til byene, som igjen fører til høy arbeidsledighet, kriminalitet, forslumming og sosiale problemer. 

Barn mangler skolegang

Til tross for stor fremgang på området, er det fremdeles mange barn i Latin-Amerika som ikke får skolegang. 23 millioner barn i alderen 4–17 år, er utenfor det formelle utdanningssystemet. Mangelen på skolegang er spesielt prekær blant fattige og folk som bor avsidesliggende til. Bare litt under halvparten av barna som bor på landsbygda fullfører grunnskolen.

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er et stort problem i mange latinamerikanske land. Rapporter anslår at mellom 10 og 35 prosent av den kvinnelige befolkningen i Latin-Amerika har opplevd fysisk vold i et forhold, mens tallet for psykisk vold utgjør mellom 30 og 50 prosent. Tradisjonelle rollemønstre og sterk macho-kultur gjør det vanskelig for kvinnene å bryte ut av negative livssituasjoner.

Kriminalitet og vold

Økt sosial ulikhet er en av grunnene til at kriminaliteten og dermed volden har økt de siste tiårene. Narkokarteller og kriminelle banders herjinger fører til at drapstallene i Latin-Amerika, spesielt i Mellom-Amerika, er blant de høyeste i verden. 42 av verdens 50 farligste byer ligger i Latin-Amerika.

Myndighetene i enkelte latinamerikanske land begår også omfattende menneskerettighetsbrudd.