Sosial bærekraft. Helt lokalt. Helt globalt.

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få den omsorgen de trenger og har krav på. Men hva har dette med sosial bærekraft å gjøre?

Fra venstre Øyvind Gabrielsen, styreleder i Aktiv Eiendomsmegling, han har mørkeblondt hår, hvit skjorte, dressjakke og jeans, Ida Langdalen Kristiansen, ansvarlig for internkommunikasjon i Moelven Industrier, Hun har mørkt langt hår, briller og har på seg en svart kortermet skjorte, og Gry Larsen, bærekraftsansvarlig i Grieg-gruppen, hun har mørkeblondt hår, og har på seg en beige skjorte.

I panelsamtalen vi arrangerte i forbindelse med Arendalsuka deltok blant andre Anna Hamre, programrådgiver i SOS-barnebyer, og hun svarte dette på spørsmålet:

– Vi jobber helhetlig på ulike områder med barn og familier som lever i en sårbar situasjon. Og sosial bærekraft handler om at de skal kunne leve verdige, gode liv. 

For å få til dette er det mye som må være på plass og det ønsker heldigvis Aktiv Eiendomsmegling, Grieg Foundation og Moelven, å være med på. De deltok med representanter i panelsamtalen.

At de som jobber hos oss engasjerer seg i sine lokalsamfunn er et viktig bidrag fra vår side. Og det SOS-barnebyer står for, ønsker vi også å stå for.

Øyvind Gabrielsen, Aktiv Eiendomsmegling

– Vi har meglere med omsorgsmuskler som hjelper folk å flytte på seg i alle livets faser, sier styreleder i Aktiv Eiendomsmegling, Øyvind Gabrielsen.

– I SOS-barnebyer sier de at alle barn fortjener et trygt hjem, vi driver med det samme i en litt annen kontekst. Mange flytter fordi det er endringer i livet: barnefødsler, skilsmisse og dødsfall. I disse prosessene kommer vi tett inn på folk, og opptrer i noen sammenhenger som hobbypsykologer. At de som jobber hos oss engasjerer seg i sine lokalsamfunn er et viktig bidrag fra vår side. Og det SOS-barnebyer står for, ønsker vi også å stå for.

Gry Larsen, bærekraftsansvarlig i Grieg Gruppen, forteller at eierne har hatt en tilnærming helt siden oppstarten at de er en del av samfunnet og skaper verdier i dette.

– Å jobbe for sosial bærekraft er derfor både en «gi tilbake» og en investering, og det trenger ikke være så komplisert, understreker Larsen.

25 prosent av utbytte går til Grieg Foundation, i løpet av disse 20 årene har vi støttet med over 800 millioner i Norge og i utlandet.

– For ansatte i Grieg Gruppen skaper det sosiale engasjementet en enorm stolthet, sier Larsen.

Medarbeiderne våre skal være med å bidra til positive ting også i samfunnet, og da vi spurte dem valgte de SOS-barnebyer. Vi har bestemt oss for å gi en generell støtte slik at pengene kan gå til de som virkelig trenger det, og der behovet er størst.

Ida Langdalen Kristiansen, Moelven

Ida Langdalen Kristiansen, ansvarlig for internkommunikasjon i Moelven Industrier, mener at sterke lokalsamfunn er en forutsetning for at de skal kunne drive virksomheten sin der. De er helt avhengige av at alle de flinke folka lokalt vil ønske å jobbe for dem – og da må det både legges til rette for å inkluder flere enn den stereotypiske «treindustriarbeideren» og vise at de har et engasjement utover seg selv.

– Medarbeiderne våre skal være med å bidra til positive ting også i samfunnet, og da vi spurte dem valgte de SOS-barnebyer, sier Ida Langdalen Kristiansen. Vi har bestemt oss for å gi en generell støtte slik at pengene kan gå til de som virkelig trenger det, og der behovet er størst. 

Hva kan næringsliv og sivilsamfunn gjøre for å få enda mer effekt?

– Kunnskap er en ting, jo mer du blir dratt inn i noe, desto mer engasjert blir du. For vår del å få et fruktbart samarbeid, prate godt sammen og møtes, understreker Øyvind Gabrielsen.

– Eiendomsmegling og humanitært arbeid høres kanskje rart ut for mange, men vi selger over 10 000 boliger hvert år har mulighet til å nå ut til veldig mange folk. Aktiv Eiendomsmegling er organisert som en franchise, der man lokalt er selvstendige enheter som investerer i sine lokalsamfunn på ulikt vis. Støtten til SOS-barnebyers arbeid er med på å forene dem. En positiv tilleggsdimensjon er å kunne fortelle kundene om dette, at en andel av salget går til SOS-barnebyer.

– Ett av de områdene vi er opptatt av er å sikre at unge har læringsmuligheter og vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner. – Fortsetter Langdalen Kristiansen.

– Dette jobber jo SOS-barnebyer allerede med internasjonalt, og vi har blant annet tatt læring fra dere med tanke på hvordan vi kan få flere kvinner til å velge yrkesfaglig studieretning.

Gjennom partnerskap får vi bruke deres hoder, og det er andre perspektiver og utdanningsretninger som styrker samarbeidet. Og vi må slå hodene og hjerte sammen.

Gry Larsen, Grieg Gruppen

Gry Larsen er enig i at samarbeid er viktig: – Fra et næringsperspektiv gjør samarbeidet vi har med frivillighet og sivilsamfunn oss klokere. Gjennom partnerskapene får vi bruke deres hoder, og det er andre perspektiver og utdanningsretninger som styrker samarbeidet. Og vi må slå hodene og hjerte sammen.

Er vi flinke nok til å slippe inn andre på vår arena?

– Det er ofte sånn at vi tror vi vet beste, men vi her helt avhengig av samarbeid for å nå målene, understreker Anna Hamre, programrådgiver i SOS-barnebyer.

– Å redusere sårbarhet er umulig å gjøre alene. Også handler det også om kunnskapsdeling, vi har vår måte å jobbe på, og vi ser at vi må jobbe annerledes, samarbeide for å få nye perspektiver. Og dette kan gjerne være bransjer som man ikke umiddelbart ser at det er noen match. Jeg tror vi kan bli flinkere til å se på dette som et middel for å nå målene våre. Dette er også viktig i landene vi jobber der vi samarbeider med lokale ressurser. Etter hvert vil de klare å løse utfordringene sine på egenhånd, og vi kan trekke oss ut.

Ida Langdalen Kristiansen, nikker: – Vi bidrar til familieprogrammene for å gjøre lokalsamfunnet til et levelig sted for alle. Dette jobber vi med også på de små stedene vi er etablert i Norge og Sverige.

Blir man møtt med fordommer ved å inngå samarbeid med vår bransje?

– Man tenker at en humanitær organisasjon er ute etter penger, sier Øyvind Gabrielsen. Sånn har det ikke vært med SOS-barnebyer. Samarbeidet har blitt bare bedre og bedre. Vi har fått god informasjon om hva pengene går til, og dere har vært hos oss og fortalt om arbeidet. I tillegg ser vi en sammenheng med at engasjementet tiltrekker seg flinke, kompetente folk.

Gry Larsen er enig: – Sosialt engasjement og bærekraftsagendaen har kommet høyere og høyere opp i folks bevissthet. Skal du få tak i de beste hodene, må de kjenne på at de er med å bidra. Vi har alle et felles mål om å skape en bedre verden, avslutter hun.

Sosial bærekraft og partnerskap

Vi intervjuet Øyvind Gabrielsen, Aktiv Eiendomsmegling, Gry Larsen, Grieg Gruppen og Ida Langdalen Kristiansen i forbindelse med Arendalsuka.

Hør de fortelle mer om betydningen av sosial bærekraft og partnerskap.