Gå til hovedinnhold

Alternativ omsorg

Alle barn har en grunnleggende rett til å vokse opp i en familie som gir omsorg og beskyttelse. Alternativ omsorg er det vi kaller det når barn ikke får den omsorgen de trenger fra sine egne foreldre, og det behøves en annen løsning. Alternativ omsorg kan være alt fra fosterhjem til institusjoner, med store variasjoner i kvalitet.

Utfordringene i alternativ omsorg

Å oppleve omsorgssvikt eller miste foreldrene sine er i seg selv traumatisk, og gir barna et økt behov for trygghet og omsorg. Stadig flere undersøkelser viser at barn som vokser opp med alternativ omsorg er mer utsatt for psykiske problemer, spesielt barn som vokser opp på institusjoner. Faktisk har barn og unge som bor på institusjon 20 ganger større sannsynlighet for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med befolkningen ellers. (Kilde: SOS)

  • 3 av 4 barn og unge voksne i alternativ omsorg har opplevd traumer før den alternative omsorgsplasseringen.
  • Over halvparten av barn og unge voksne i alternativ omsorg har opplevd forsømmelse.
  • 37 prosent ble utsatt for vold i hjemmet i sin biologiske familie.
  • En tredjedel hadde en forelder som var rusmisbruker.
  • Hvert andre barn i alternativ omsorg har minst én psykiatrisk diagnose.

Vi jobber etter familiemodellen

SOS-barnebyer har utviklet og jobber etter familiemodellen. Det vil si at barna først og fremst får hjelp i sin egen familie dersom dette lar seg gjøre. Hvis barna ikke har foreldre eller annen nær familie som kan ta godt vare på dem, får de et nytt hjem i en fosterfamilie i en av våre barnebyer. I våre fosterfamilier får barna omsorg av en SOS-forelder, i de fleste land SOS-mor. Biologiske søsken får vokse opp i samme familie, og har tillegg flere SOS-søsken.

Les mer om