Familiehjem

Familiehjemmodellen er en bo- og omsorgsløsning for barn og ungdom som har flyktet alene til Norge og som skal bosettes i en kommune. Den sikrer familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner, og det legges stor vekt på kvalitet og langsiktighet i omsorgen.

Basert på 65 års erfaring

Modellen er basert på SOS-barnebyers 65 år lange erfaring med å drive familiehjem og andre omsorgstiltak i Norge og i andre europeiske land. Som pionerkommune har Asker bidratt til utviklingen av modellen og tilpasset den til norske kommuner.

Familiehjem er spesielt godt egnet for de yngste barna, men også for ungdom som trenger tett oppfølging. Det er et svært godt tilbud til søsken som har flyktet sammen, uten foreldre.

Positiv rapport fra NTNU

NTNU Samfunnsforskning har fulgt prosjektet Våre nye barn og evaluert etableringen av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. Forskere Berit Berg og Gry Mette D. Haugen slår fast at familiehjemsmodellen er levedyktig og bør være en del av tiltaksviften i alle kommuner som bosetter barn alene på flukt. Rapporten viser ser tydelig at en familie som kan gi stabilitet, forutsigbarhet og støtte, er en god omsorgsløsning for barn som har flyktet alene til Norge.

Les mer og last ned rapporten her.

Se filmen og møt fosterfar Hiva Mirzai og guttene som bor der:

Annerledes omsorgsmodell

Modellen gir stor fleksibilitet for kommunen, og kan også brukes ved vanlig fosterhjemsplassering. I tillegg har den vist seg å være mer kostnadseffektiv enn flere av dagens ordninger.

Fleksibel og kostnadseffektiv

Modellen gir stor fleksibilitet for kommunen, og kan også brukes ved vanlig fosterhjemsplassering. I tillegg har den vist seg å være mer kostnadseffektiv enn flere av dagens ordninger.

Familiehjemmodellen har mange likheter med forsterkede fosterhjem, men også trekk som skiller den fra andre omsorgsmodeller:

  • Familiehjemmene er barnas hjem. Det betyr at barna blir boende i hjemmet også i avlastningsperiodene - eller dersom fosterforeldrene skulle slutte som fosterforeldre Barna beholder dermed hjem, venner, skole og nettverk, noe som sikrer dem stabilitet i oppveksten. Kommunen stiller egnet bolig til rådighet, og tre til fem barn og fosterforeldre lever sammen som i en familie.
  • Tett oppfølging fra faglig sterkt støtteapparat. Familiehjemmodellen er avhengig av tett oppfølging fra støtteapparatet rundt, og hvert familiehjem er tilknyttet familieveileder, miljøarbeider og avlaster. Fosterforeldrene har tilgang på faglig støtte, praktisk hjelp og avlastning. Avlastningsfrekvens og mengde avtales i samråd med barnevernet. Målet er at en fast avlaster som kjenner barna, flytter inn i familiehjemmet når fosterforeldre har fri.
  • Nye typer fosterforeldre. Fosterforeldrene kan være enslige eller par, og erfaring og bakgrunn vil variere. Siden kommunen stiller bolig til rådighet, er det mulig å rekruttere også omsorgspersoner som selv ikke har egnet bolig. Fosterforeldrene går gjennom intervjuer, får opplæring og tett veiledning og oppfølging underveis. Fosterforeldrene får lønn som i statlige fosterhjem.

Veileder for fosterforeldre

Psykologene Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen har i samarbeid med prosjektet "Våre nye barn" laget en veileder for fosterforeldre som skal ivareta enslige mindreårige flyktninger. Denne kan også brukes av andre som jobber tett med enslige mindreårige flyktninger. Last ned pdf.

Brosjyre familiehjemmodellen

Last ned brosjyren med mer informasjon om familiehjemmodellen.

 

Willy-Tore Mørch, psykolog:

- I et familiehjem bygges positive relasjoner mellom ungdommen og fosterforeldrene, som er en forutsetning for vellykkede løsninger på dagligdagse utfordringer. Kontinuiteten og de nære relasjonene i et familiehjem utløser ressurser som gir håp om en framtid i Norge.

Kontakt

Rådgiver i Nasjonale program Turid M. Weisser, mobil 48005167, e-post Turid.Weisser@sos-barnebyer.no.

Mer informasjon

Familiehjem i Asker

Det fruktbart samarbeid mellom to aktører med et felles ønske om å gjøre hverdagen tryggere og integreringen lettere for barn som har flyktet alene til Norge.

Barnebyen i Bergen

Barnebyen i Bergen er blant svært få fosterhjemstiltak i Norge som er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp i samme fosterfamilie.

- Vi er som en familie

For snart to år siden kom Hamid til Norge som enslig mindreårig asylsøker. Nå har 14-åringen fått en helt ny familie i Asker og drømmer om å bli fotballproff. – Det er veldig bra her, mye bedre enn på mottak, sier Hamid fra Afghanistan.

Vellykket oppstart av familiehjem for flyktningbarn, les saken på Asker kommunes nettsider.

Våre tema