Familiehjem i Asker

Asker kommune ble valgt som samarbeidspartner i prosjektet fordi kommunen er blant dem i Norge med lengst erfaring i å bosette enslige mindreårige flyktninger. Samtidig var kommunens barneverntjeneste åpen for å tenke nytt, selv etter flere års vellykket arbeid. Det la til rette for et fruktbart samarbeid mellom to aktører med et felles ønske om å gjøre hverdagen tryggere og integreringen lettere for barn som har flyktet alene til Norge.

I Asker er det siden 2016 etablert åtte familiehjem etter modell fra SOS-barnebyer. Nå spres familiehjemsmodellen videre til Trondheim, Skien, Nesodden og andre kommuner over hele Norge.

Møt fosterfar Hiva Mirzai og guttene hans i denne filmen:

Nyttige erfaringer med familiehjemmodellen:

  • Kommunen må skaffe boliger til formålet, i samarbeid med boligkoordinator i kommunen.
  • Viktig å rekruttere gode fosterforeldre som kan sikre stabil omsorg for utsatte barn og unge.
  • Våg å tenke nytt om hvem som kan egne seg som fosterforeldre. Se på muligheten for å rekruttere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn.
  • Det er klokt å samtidig rekruttere familieveileder/rådgiver som kan fungere som støtteperson for ett eller to familiehjem.
  • Gi god opplæring, veiledning og kompetanseheving til fosterforeldre og andre omsorgspersoner som er knyttet til familien.
  • Det er helt avgjørende med god støtte og tett oppfølging av hvert familiehjem, og det bør vurderes økte stillingsprosenter dersom barna og fosterforeldrene har behov for det. Gi fosterforeldrene tilstrekkelig praktisk støtte i ansvarsgruppemøter, skolemøter, fritidsaktiviteter, osv.
  • Familiehjemsmodellen vil være økonomisk gunstig for kommunen, og mer kostnadseffektiv enn flere av dagens øvrige ordninger.
  • Så langt er erfaringen med bosetting i familiehjem veldig positiv: Boligen er et hjem, ikke en arbeidsplass, der ungdommene bidrar, tar ansvar og etablerer et hjemmemiljø sammen med fosterforeldrene. Barna ønsker å ha med venner hjem, får nære relasjoner til omsorgspersonene, og opplever mestring.

Vi har hatt mange tiltak i Asker. Tidligere har hovedtyngden ligget på bofellesskapene. De har sine fordeler og ulemper. Bofellesskapene er et hjem for noen, og et arbeidssted for andre. Selv om disse to fenomenene kan leve side om side, oppleves det noen ganger som en motsigelse. Målet for den nye modellen er å skape et hjem sammen. Familiene lager en meny sammen og handler inn til middag sammen. Da skaper vi en hjemmefølelse som ikke handler om husregler, men om en psykologisk kontrakt.

Hassen Ali er prosjektleder for «Våre nye barn» i Asker kommune.

Nysgjerring på familiehjemsmodellen? Vi i SOS-barnebyer setter deg gjerne i kontakt med kommuner som har erfaringer!

Vil du vite mer? Ta kontakt med: