Gå til hovedinnhold

Ukraina: Uten strøm i kulda

Det er åtte måneder siden krigen i Ukraina brøt ut. Den ekstremt utfordrende situasjonen er verre enn noensinne nå når kuldeperioden setter inn. Omfattende strømbrudd, mat- og vannmangel berører millioner av barn og familier i landet.

24. november 2022

SOS-barnebyer fortsetter arbeidet for at flere skal få både det aller nødvendigste til livets opphold, og støtte slik at de klarer å håndtere den tøffe hverdagen.

Økonomisk støtte til mat og andre nødvendige ting: Vi deler ut kontanter eller kuponger i tråd med offentlige forskrifter.

Hjelp til skadde barn: SOS-barnebyer i Ukraina har vært en pioner i å gi støtte barn som er skadet i krigen. Dette dreier seg om både støtte til reise og opphold knyttet til rehabilitering og behandling, og mer langsiktig støtte.

Støtte til barn med funksjonsnedsettelser: Familiene har ikke blitt prioritert av myndighetene og mange trenger omfattende støtte til medisinsk assistanse, i tillegg rådgiving med tanke på lovgiving og hva de har rett til av hjelp.

Jobber for barns rettigheter også nå: SOS-barnebyer i Ukraina har i flere år jobbet for barns rettigheter og vært en pådriver overfor myndighetene. Dette arbeidet er nå viktigere enn noensinne og våre medarbeidere i landet har bidratt til en rapport der det ble utarbeidet fire viktige lovinitiativ for å ivareta barns rettigheter, denne ble delt med barneombudet i landet.

Fortsetter arbeidet med barn og unge: Gjennom seks sosialsentre i de trygge områdene i vest- og sentral-Ukraina har vi de siste månedene både gitt akutt nødhjelp til, og oppfølging av internt fordrevne barn og omsorgspersonene deres.  Det er også mobile team som oppsøker familier som oppholder seg i mer avsidesliggende områder. Vi har blant annet delt ut tepper, varmeovner, barnevogner, varmt tøy og sko. Og mer enn 10 000 personer har fått oppfølging for å bearbeide traumer etter å ha levd med krig og elendighet i månedsvis.

Mange unge har gått glipp av mye undervisning, så det er også igangsatt kurs for å støtte dem pedagogisk, i tillegg oppfølging og støtte hvis de har psykiske utfordringer.

  • Vi har nådd fram til 176 000 barn, unge og familier:
    • 166 000 har fått støtte og hjelp i Ukraina.
    • 10 000 i land som har tatt imot flyktningene.

Livsviktige sikkerhetstiltak

Sikkerheten til både medarbeidere og fosterfamilier i SOS-barnebyer er en av hovedprioriteringene, og alle har vært igjennom sikkerhetskurs og prosedyrene for evakuering til tilfluktsrom.

Mor og et lite barn i barnevogn sitter og venter på en togstasjon. Foto: Matthias Ziegler

SOS-barnebyer i andre land tar imot flyktninger

7,8 millioner mennesker har flyktet fra landet og nærmere 4,5 millioner av dem har registrert seg for midlertidig beskyttelser. SOS-barnebyers internasjonalt følger opp programmene og støtteordningene tett i disse landene, med tanke på både den økonomiske situasjonen og kapasitetsbygging for å kunne ivareta flyktningene på en forsvarlig måte. Det er også viktig at de landene som har tatt imot mange flykninger fortsatt kan opprettholde kvaliteten på oppfølgingen overfor familier som får støtte gjennom eksisterende programvirksomhet.