Henter ukrainske barn tilbake fra Russland

Etter den russiske invasjonen har mer enn 19 000 ukrainske barn blitt skilt fra foreldrene sine og deportert til Russland. Sammen med andre organisasjoner jobber SOS-barnebyer Ukraina aktivt med å få barn hjem igjen til foreldrene sine.

En barnetegning av mor, far, et barn og et hus. Foto:  Borysova Kseniia

– Dette er en krigsforbrytelse og i henhold til folkeretten en del av et folkemord, sier Serhii Lukashov, leder for SOS-barnebyer i Ukraina. 

Han forteller at SOS-barnebyer Ukraina gjør alt de kan for å få barna tilbake, som én av tre aktører som jobber aktivt med dette.  

– Det er en stor og veldig kompleks oppgave, sier Lukashov.  

Så langt har totalt 385 deporterte barn fått komme tilbake til Ukraina. SOS-barnebyer og deres partnerorganisasjon har stått for 84 av disse returene. Lukashov forteller at det var ulike årsaker til at barna ble skilt fra foreldrene sine etter den russiske invasjonen startet. 

– I begynnelsen ble barn og foreldre avskåret fra hverandre av den raskt fremrykkende frontlinjen. Flere barn befant seg plutselig alene i okkuperte områder, og ble da ført til andre regioner og videre til Russland. Etter hvert tok de russiske okkupantene en mer offensiv tilnærming. Ukrainske familier ble tilbudt en ferieleir hvor barna kunne få noen ukers hvile fra en hverdag preget av krig. Barna kom aldri tilbake fra sommerleiren. Vi har også opplevd at foreldre har blitt arrestert på grensen og skilt fra barna sine, når de forsøkte å forlate de okkuperte områdene. 

Hjelper foreldrene 

I Russland ble barna innlosjert på institusjoner, sykehus eller i fosterfamilier, og mange fikk etter kort tid russisk pass.  

– Barna forteller oss om omskolering og hjernevasking: De ble fortalt at foreldrene og Ukraina hadde avvist dem, og at hvis de kom tilbake til Ukraina ville de bli tiltalt. Noen barn ble lokket med store løfter, andre ble presset, forteller Lukashov. 

Barna som blir funnet tar ofte selv kontakt med omverdenen for hjelp. Særlig ungdommer, som har fått sendt beskjeder via sosiale medier. I andre tilfeller er det foreldrene eller familiene som klarer å spore opp barna sine, mens det også er beboere i de okkuperte områdene som har verdifull informasjon.  

– Det er bare foreldrene selv som har mulighet til å få barna tilbake. Vi planlegger ruten de skal ta sammen med dem, hjelper dem økonomisk og forteller dem nøyaktig hvilke formuleringer og argumenter de skal bruke overfor myndighetene og på grensepostene. 

En bekymring for neste generasjon

Barna som kommer hjem til Ukraina og blir gjenforent med familiene sine, får støtte og oppfølging fra sosialarbeidere og psykologer. For barna bærer preg av det de har opplevd. 

– Noen av dem ble undervist på russiske skoler i ni måneder og jevnlig utsatt for propaganda. Det setter sine spor. De er forvirret og har ofte atferdsproblemer. Foreldrene er overveldet, og omgivelsene reagerer ofte med uforståelse eller diskriminering, sier Lukashov.  

Han er overbevist om at de ukrainske barna som fortsatt befinner seg i Russland, vil være en bekymring for neste generasjon ukrainere. 

– Når krigen er over, vil vi lete etter alle som har blitt borte. Da er det deres avgjørelse om de vil tilbake til Ukraina. Det er de i sin fulle rett til å gjøre.