Gå til hovedinnhold

Ukraina: For farlig å bli værende

SOS-barnebyer ser ingen annen mulighet enn å trekke seg ut fra Luhansk by i regionen med samme navn øst i Ukraina. Nødhjelpsprogrammet som støttet sårbare familier flyttes nå over til den andre siden av frontlinjen. 

19. januar 2022

– Det er veldig smertefullt å legge ned, men vi har ikke noe annet valg, sier nasjonaldirektør Serhii Lukashov. 

Etter at pro-russiske separatister tok kontroll over regionhovedstaden i 2014, har SOS-barnebyer vært en av få organisasjoner som har klart å bli værende på denne siden av frontlinjen. Men, med økt fare for russisk invasjon og stadig mer press mot de ansatte fra de pro-russiske opprørerne, er det for stor risiko å drive kontoret videre. Både for de ansatte, familiene som har fått hjelp fra nødhjelpsprogrammet og de instanser som har henvist mennesker med behov for støtte til SOS-barnebyer. 

Stort behov for hjelp

Innen noen måneder skal kontoret i byen Luhansk legges ned og flyttes omlag to timer lenger vest i landet, til byen Popasna. Også her er det store behov, med splittede familier som lever på hver sin side av frontlinjen. Mange av husene og infrastrukturen ble ødelagt etter at pro-russiske separatister okkuperte byen i flere måneder i 2014. 

Ifølge FNs barnefond UNICEF trenger over en halv million barn i Ukraina humanitær hjelp. SOS-barnebyer opplever at mange står i kø for å få psykologisk rådgivning. Barna sliter med angst og aggresjon, og den langvarige konflikten påvirker også forelderens evne til å gi trygghet og god omsorg. Med svært høy arbeidsledighet og en uviss fremtid, sliter mange foreldre med angst og depresjoner.

Selv om SOS-barnebyer nå legger ned i regionhovedstaden, er vi sterkt representert i resten av regionen Luhansk hvor programmene våre består. Det gjelder både arbeidet med familiebasert alternativ omsorg og det forebyggende arbeidet vårt med sårbare barn og familier på flere lokasjoner i regionen. I dette området tett på frontlinjen lever familiene i en usikker hverdag, og den spente situasjonen påvirker barn og familier negativt.

Dette gjør vi i Ukraina:

  • Vi styrker familier som risikerer å bli splittet. Støtten tilpasses etter hver families behov, og kan bestå av alt fra psykisk helsehjelp til materiell støtte. 
  • Vi tilbyr et trygt og stabilt hjem for barn som har mistet omsorg. 
  • Vi støtter både familier i konfliktområder og de som blir tvunget til å forlate hjemmene sine, blant annet med medisinsk hjelp og sosial støtte. 
  • Vi støtter unge, slik at de kan skape forutsetninger for et godt og selvstendig liv. 
  • Vi samarbeider med regjeringen og andre lokale myndigheter for å fremme og forbedre barns rettigheter. 

SOS-barnebyer startet sitt arbeid i Ukraina i 2003, da et familiestyrkingsprogram ble etablert i hovedstaden Kyiv. I 2010 åpnet den første barnebyen i byen Brovary i Kyiv-regionen.

I 2012 begynte SOS-barnebyer arbeidet sitt i byen Luhansk. Kort tid etter krigen brøt ut i Donbas i 2014 ble aktivitetene omorganisert og utvidet. Hensikten var å respondere på de økende behovene til barn og familier i Luhansk-regionen nær konfliktsonen.

Ved utgangen av 2021 når SOS-barnebyers tjenester over 2150 mennesker over hele Ukraina.