Gå til hovedinnhold

3,5 millioner barn lever under katastrofale forhold

Ukraina

Mer enn 13 millioner mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, mange med bare de få eiendelene de klarer å bære med seg.

03. april 2023

5 millioner internt i Ukraina og nesten 8 millioner har flyktet til andre land i Europa. Mange byer og områder er totalt ødelagt etter voldsomme angrep, og millioner av mennesker har nå ingenting å vende tilbake til.   

Kamphandlingene har tvunget skoler over hele landet til å stenge, og mange streder er nettbasert undervisning det eneste tilbudet. Kun 30 prosent av de unge har tilgang til denne undervisningen fordi mange mangler både nettilgang og datautstyr.   

Anslagsvis 17,7 millioner mennesker, inkludert 4,1 millioner barn, har behov for humanitær hjelp. Totalt anslår FN at mer enn 3,5 millioner ukrainske barn lever under katastrofale forhold.   
 
Sikkerhetssituasjonen er svært ustabil og angrep på kritisk infrastruktur og boligbygg fortsetter å forverre situasjonen til mange barn og familier. Humanitær tilgang er også fortsatt svært begrenset i flere områder, spesielt øst i landet.

SOS-barnebyers sosialsenter. Foto: Roksolyana Trush

Viktig samarbeid med andre organisasjoner 

Før krigen startet, hadde SOS-barnebyer i Ukraina fokus på å hjelpe barnefamilier som lever i sårbare situasjoner. Dette arbeidet har de fortsatt med. I tillegg til å samarbeide med andre organisasjoner for å nå ut til flest mulig.  

I februar i år nådde vi, i samarbeid med partnere, ut til 50 000 barn og familier, i forskjellige regioner i Ukraina med ulike typer viktig humanitær bistand: mat, vann og hygieneartikler. Vi opprettet trygge områder der barn kan leke, og tilbød individuell oppfølging av psykolog for å bearbeide traumer og vonde opplevelser.  

Vi stiller krav til de partnerne vi samarbeider med både med tanke på kompetanse og rapportering.  

Sosialsentre tilbyr støtte 

I Ukraina driver SOS-barnebyer flere sosialsentre. Der fortsetter også arbeidet med å støtte familier, mange av dem er nå internt fordrevne flyktninger. Tjenestene inkluderer psykologisk og pedagogisk støtte, mat og andre basisvarer familiene trenger. SOS-barnebyer bistår også med å finne husly, siden mangel på bolig er en av de aller største utfordringene nå.

Mobile team av psykologer fortsetter arbeidet med barn og foreldrene deres, som over lang tid har levd med krigen og traumatiske opplevelser. Det er både individuell oppfølging og gruppeterapi. Mange av barna deltar også i kunstterapi, der dette blir brukt for å jobbe med sosial integrering og utvikling av kommunikasjonsferdigheter. 

SOS-barnebyer gir også støtte til familier der barna har blitt påført skader under krigshandlingene. Det gis både råd med tanke på hvilke tilbud som finnes og hva som er den beste løsningen for hver enkelt, i tillegg har SOS-barnebyer i Ukraina inngått et samarbeid med et senter som kan gi barna behandling, både for fysiske og psykiske skader.  

Påvirkningsarbeid 

SOS-barnebyer har i mange år vært en pådriver for barns rettigheter i Ukraina. Nå er dette arbeidet viktigere enn noen gang, for å sikre at barns rettigheter ivaretas også i det langsiktige perspektivet, når krigen er over. SOS-barnebyers medarbeidere er med i statlige råd og utvalg, og er også aktive deltagere i forskjellige internasjonale forum og arrangementer, sammen med andre tilsvarende nasjonale partnere. Dette er viktig både for å være en pådriver overfor FN og EU, og myndighetene, i viktige spørsmål som berører barn, deres rettigheter og velferd.