Flere gutter fra Malawi står samlet og smiler. Tre av guttene løfter en annen gutt. Flere av dem har blå skoleuniformer med shorts og skjorte, en har rød fotballgenser. Foto: Cornel van Heerden

Stiftelsen Signe Marie

Stiftelsen samarbeider med SOS-barnebyer for å sikre barn en god og trygg oppvekst.

Forebygging gir barn en fremtid

I 2020 inngikk Stiftelsen Signe Marie en 2-årig avtale om å bli Samfunnsbygger. Samfunnsbygger var et forebyggende prosjekt for å hindre at barnefamilier går i oppløsning.

Nå støtter Stiftelsen Signe Marie SOS-barnebyers program som jobber forebyggende i Malawi og Zimbabwe og vårt nødhjelpsarbeid med inntil 8,5 millioner over en 3 års periode.

FNs bærekraftsmål

Stiftelsen Signe Maria støtter internasjonale tiltak og bidrar med å innfri fire av FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom, skape god helse og livskvalitet og øke nivået på likestilling og utdanning.

Har bidratt på en fantastisk måte

I over 10 år har Stiftelsen Signe Marie engasjert seg i SOS-barnebyers arbeid ved å gi utsatte barn i Colombia omsorg, utdanning og muligheten til en fremtid. I tillegg har stiftelsen vist seg å være en pålitelig partner når kriser rammer. Stiftelsen har støttet vårt nødhjelpsarbeid i forbindelse med flyktningkrisen i Colombia og i Moria-leiren på Lesvos i Hellas, så vel som ved naturkatastrofene i Nepal, Filipinene og Haiti.

Om Stiftelsen Signe Marie

  • Stiftelsen Signe Marie ble opprettet som Åge Lærdal Stiftelsen etter en donasjon fra ham i 2005.
  • I 2018 skiftet Stiftelsen navn til Stiftelsen Signe Marie. Bakgrunnen var at Åge Lærdal ønsket at Stiftelsen skulle bære navnet til sin eldste søster. Signe Marie døde i august 1942, bare 4 uker gammel, av en sykdom som i dag er lett å behandle.
  • De ønsker å støtte gode formål internasjonalt og nasjonalt. Forebygging av barns død og trygging av deres oppvekst særlig prioritert.
Åge Lærdal. Han har grått hår, skjegg og briller og har på seg en hvit og blå rutet skjorte, beige genser , brun bukse oghar en blå frakk hengende over armen. Han står iet landskap med høye strå, et glimt av sjø og blå himmel. Foto Marie von Krogh

Historie

Samfunnsbygger, stein på stein

Gjennom Stiftelsen Signe Marie fører Åge Lærdal og familien verdier fra tidligere generasjoner videre til arbeidet med å styrke barnefamilier.