Samfunnsbygger, stein på stein

Gjennom Stiftelsen Signe Marie fører Åge Lærdal og familien grunnverdier fra tidligere generasjoner videre til arbeidet med å styrke barnefamilier rundt om i verden.

Åge Lærdal. Han har grått hår, skjegg og briller og har på seg en hvit og blå rutet skjorte, beige genser , brun bukse oghar en blå frakk hengende over armen. Han står iet landskap med høye strå, et glimt av sjø og blå himmel. Foto Marie von Krogh

– Man må vite hvor man kommer fra, hvilke verdier man vil føre videre. Også de ikke-økonomiske, sier Åge Lærdal.

I 2005 etablerte barnelegen det som i dag heter Stiftelsen Signe Marie. Hovedformålet er å forbygge barnedød og trygge barns oppvekst. Navnet er fra hans egen søster som døde i 1942,
bare fire uker gammel – av en sykdom det i dag er enkelt å behandle.

– Vi har et familieetternavn som forbindes med gründervirksomhet og samfunnsengasjement i tre-fire generasjoner tilbake i Stavanger. En gammel bondeslekt fra Ryfylke, med sunne
grunnverdier, så muligheter for nyskaping i byen. Ærlig arbeid, stein på stein og respekt også for de ikke-materielle verdier, ga etter hvert rikelig tilbake til samfunnet, sier Lærdal.

Gjennom stiftelsen er filantropien satt i system, og samfunnet som nyter godt av støtten, er blitt betydelig større. Nepal, Filippinene, Haiti og Moria-leiren på Lesvos i Hellas har fått nødhjelp ved akutte katastrofer gjennom SOS-barnebyer. Men aller sterkest er avtrykket i Colombia. I 13 år har stiftelsen Signe Marie jobbet sammen med SOS-barnebyer om å gi utsatte barn omsorg, utdanning og muligheter for en fremtid.

 Hjelp til selvhjelp er etter vår oppfatning den optimale tilnærmingen for å styrke barnefamiliene til engang å mestre hverdagene. Samtidig viser en på denne måten nødvendig respekt for enkeltmennesket.

Åge Lærdal

Verdien av å satse

– Du må jobbe langsiktig, bygge relasjoner, være tydelig og forutsigbar. Og når du så har satt deg inn i saken og tror på den, ja, da må du gå i bresjen for den. Du må virkelig satse, sier Lærdal. Og det er nettopp det stiftelsen har gjort. Stein på stein har de vært med på å bygge hus og åpne barnebyer, blitt godt kjent med land og folk som også er blitt godt kjent med dem. Den tilliten åpnet til slutt også møterommet til lederen for det colombianske barne- og familievelferdsinstituttet, ICBF.

– Hun var oppriktig interessert i jobben vi gjorde. Det var betryggende å høre hvordan hun trakk frem SOS-barnebyer som en av de organisasjonene hun hadde mest tro på for å hjelpe barn, sier Lærdal, som selv snakker spansk og har adoptert to sønner fra Colombia.

Seks jenter fra Colombia står tett sammen. Alle har krøllete hår med fine spenner og strikker. Foto: Foto: Giti Carli Moen

Stiftelsen Signe Marie har jobbet sammen med SOS-barnebyer i 13 år om å gi utsatte barn i Colombia omsorg og muligheter for en fremtid.

Trepartssamarbeid

Under besøket fikk han også bekreftet at myndighetene var interessert i å dekke større deler av driftsutgiftene til barnebyene stiftelsen hadde vært med på å bygge opp. Dette var i tråd med en bærekraftstrategi utarbeidet av SOS-barnebyer, der organisasjonen i noen utvalgte land som Colombia overtar alle bygningene og driften av prosjektene – mens myndigheten tar en stadig større del av kostnadene.

Lærdal mener dette er et godt eksempel på hvordan stiftelser, ideelle organisasjoner og myndigheter kan utfylle hverandre og skape varige positive endringer.

– Vi måtte spørre oss selv om de virkelig var i stand til å overta. Og da vi så at de kunne det, da kom vi til veis ende. For på et tidspunkt må jo prosjektene kunne stå på egne bein. Som stiftelse er det viktig å sette noen kriterier for hva du vil oppnå.

Portrettbilde av Åge Lærdal. Han har grått hår, skjegg og briller og har på seg en hivt og blå rutet skjorte, beige genser . Foto Marie von Krogh

– Man må vite hvor man kommer fra, hvilke verdier man vil føre videre, sier Åge Lærdal. Foto: Marte von Krogh

Ny modell i Malawi

Stiftelsen har inngått en samarbeidsavtale med SOS-barnebyer som såkalt Samfunnsbygger i Malawi sammen med blant andre Grieg Foundation og Norad.

En samfunnsbygger står ved og støtter familier over tid. Fra å sørge for grunnleggende behov som mat, vann, bolig og omsorg, til å sikre barna utdanning – og legge til rette for økonomisk selvstendighet ved å bidra til etablering av virksomheter gjennom yrkesopplæring og spare- og lånegrupper.

– Hjelp til selvhjelp er etter vår oppfatning den optimale tilnærmingen for å styrke barnefamiliene til engang å mestre hverdagene. Samtidig viser en på denne måten nødvendig respekt for enkeltmennesket. For Stiftelsen Signe Marie vil småbarnsmødre alene eller med partnere alltid være hovedfokus for vår bistand, sier barnelegen.

Fra 2022 er intensjonen å skalere opp samarbeidet til også å være Samfunnsbygger i Zambia. Og så fort pandemien er over, vil Lærdal besøke prosjektene for å begynne å knytte de båndene som ble så sterke i Colombia. Men turen går ikke alene. Lærdals kone Bente sitter i styret, og tidligere har hans voksne barn vært med på åpningen av barnebyer både i Bergen og Cali. Stiftelsen Signe Marie er og skal være et familieprosjekt.

Stiftelsen Signe Marie

  • Stiftelsen Signe Marie har som formål å støtte tiltak for å hindre barnedødelighet og gi barn en verdig oppvekst.
  • Den ble opprettet etter en donasjon fra Åge Lærdal i 2005, på bakgrunn av industrieventyret skapt av hans far Åsmund S. Lærdal: Fra produksjon av billedbøker og leketøy til livreddende læremidler og avansert førstehjelpsutstyr.
  • Navnet på stiftelsen er fra Åge Lærdals søster som døde i 1942, bare fire uker gammel – av en sykdom det i dag er enkelt å behandle.
  • Stiftelsen samarbeider med SOS-barnebyer, Leger uten grenser, Kirkens Bymisjon, Flyktninghjelpen og Universitetet i Stavanger.

Vesentlig at familie er med

– En stiftelse kan lett bli noe som konsentreres rundt én person: Det er ikke ønskelig. Derfor er det vesentlig at nær familie er med, det må være en enighet. Og neste generasjon har vært med på dette fra begynnelsen av, sier han.

Lærdal mener stiftelsen har gitt barna verdifull innsikt i komplekse samfunnsforhold. Kanskje også en bedre forståelse for det arbeidet og de verdiene som i sin tid la grunnlaget for familieformuen – noe han selv også er blitt stadig mer bevisst på.

– Det er viktig å kjenne historien og fundamentet, for å gi nye generasjoner trygge koordinater i terrenget.

På vippepunktet

Kursen stiftelsen har satt, gjør Åge Lærdal oppriktig stolt. Drevet riktig, nøler han heller ikke med å si at en stiftelse kan være et eksempel til etterfølgelse.

Lenger enn det vil han imidlertid ikke gå. Han har aldri søkt oppmerksomhet verken for seg selv eller stiftelsen, og tror mange ville delt mer hvis de bare hadde mulighet.

Da er det viktigere at alle gjør sitt, ut fra sine forutsetninger. Men vi må gjøre det nå. Til jul ga han Dag O. Hessens Verden på Vippepunktet til styremedlemmene i forvaltningsselskapet sitt. Kort fortalt handler boken om hvordan klimaendringene enten kan stoppe eller forsterkes til det ugjenkallelige – helt avhengig av valgene vi tar. Ikke om ti år, ikke neste år – men akkurat nå.

– Vi har vår tid på jorden, så man får gjøre det man kan mens man er her. Jeg har jo sett at det nytter!

Flere gutter fra Malawi står samlet og smiler. Tre av guttene løfter en annen gutt. Flere av dem har blå skoleuniformer med shorts og skjorte, en har rød fotballgenser. Foto: Cornel van Heerden

Stiftelsen Signe Marie

Stiftelsen samarbeider med SOS-barnebyer for å sikre barn en god og trygg oppvekst.