Bilder av hender. En voksen med rosa jakke holder hånda til ei jente med blomstrete osa og hvit kjole. Foto: SOS-barnebyer

Espira

I barnehagen som Espira støtter får barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov til å være barn – med mulighet til å leke og lære i fellesskap.

Espira Gruppen har nærmere 100 barnehager i Norge, og har tidligere finansiert byggingen av en SOS-barnehage i Maizelands, i Zimbabwe – blant annet takket være engasjerte barn som holdt innsamlingsaksjoner i Espiras barnehager.

Felles sang

Barna i Espira Rå Bergen og barn i SOS-barnebyers barnehage i Maizelands, Zimbabwe synger her samme sang. Dette er en sang som er vanlig å synge i Zimbabwe og som barna i Rå barnehage har lært seg. Filmen ble laget i forbindelse med FN-dagen der barn, foreldre og ansatte i Espira-barnehager over hele landet hadde en stor innsamling til barnehagen i Maizelands.

Espira deler mange av SOS-barnebyers verdier om hvor viktig det er med omsorg og utdanning for at barn skal få en god og trygg oppvekst

Vi ønsket fra dag én å ha gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer.

Jens Schei Hansen,tidligere kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira

Espira støtter flere program

I dag går det 141 barn mellom tre og seks år i barnehagen i Maizelands, og for Espira har engasjementet gitt mersmak. Derfor ønsket Espira å utvide arbeidet for barn og familier i dette området. I tillegg til videre drift av barnehagen støtter Espira Gruppen SOS-barnebyers familieprogram som gir helhetlig støtte og kombinerte tiltak som løfter sårbare familier på flere områder for å skape varig positiv endring. Målet er at familiene skal bli selvstendige og kunne gi barna trygghet og beskyttelse, skolegang og helseoppfølging.

I den nordøstlige delen av Zimbabwe der Maizelands ligger, handler de største utfordringene om fattigdom og utbredelsen av aids. Begge deler kan føre til at familier går i oppløsning og at barna overlates til seg selv uten voksne omsorgspersoner. Omsorgsløse barn blir lettere ofre for utnytting, barnearbeid og menneskehandel, og får sjelden oppfylt de rettighetene de har krav på. I tillegg lider barna ofte under mangel på næringsrik mat og helse- og skoletilbud.

Besøk fra Espira i barnehagen:

Pedagoger fra Espira sitter sammen med pedagoger fra SOS-barnehagen i et rom med gilandere i taket og barnetegninger på veggen. Foto: SOS-barnebyer
Workshop med pedagoger i SOS-barnehagen for å utveksle erfaringer.
Barna og de voksne i barnehagen står i en stor ring. Pedagoger fra Espira viser dem ringleken fra Norge.
Ringlek er morsomt for både barn og voksne.

Med god omsorg blir livet plutselig mulig

I barnehagen som Espira støtter får barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov til å være barn – med mulighet til å leke og lære i fellesskap. Det pedagogiske opplegget og oppfølgingen barna får i en barnehage gir et verdifullt og i mange tilfeller nødvendig grunnlag for å kunne følge undervisningen når de senere skal begynne på skolen.

– Uten at organisasjoner og næringsliv jobber sammen for å bedre omsorgen av barn, når vi heller ikke FNs bærekraftsmål, sier fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer Sissel Aarak. – Omsorg for og beskyttelse av barn er en forutsetning for å nå disse målene.

Dette er stillasbygging på system- og individnivå!

Fag- og utviklingssjef i Espira Mari Fagerheim som selv har besøkt Zimbabwe flere ganger.

Mer enn bare en barnehage

SOS-barnehagen i Maizelands er mye mer enn en barnehage. Ikke bare får barna lek, læring og næringsrik mat. Foreldre og omsorgspersoner får også ny kunnskap. Barnehagen brukes nemlig som et samlingssted for kompetansebygging. Gjennom workshops lærer de voksne om hygiene, ernæring, praktiske oppgaver, rettigheter, samt viktigheten av utdanning og god omsorg.

– Dette er stillasbygging på system- og individnivå, sier fag- og utviklingssjef i Espira Mari Fagerheim som selv har besøkt Zimbabwe flere ganger.

Les mer om Espira:

Se filmen der barna i Maizeland leker