Child amidst destruction in Gaza

Innsamling for skoler

Med økende krig, konflikt og naturkatastrofer behøver barn verden over mer bistand. Barn er alltid uskyldige i krig, men blir de største ofrene.

En innsamlingsaksjon ved din skole bidrar til at flere barn får det bedre og vokser opp med trygg og stabil omsorg. Hos oss er det enkelt å opprette en Spleis slik at dere kan følge med på aksjonen.

Med Spleis går innsamlingen som en lek! Her kan dere opprette en felles Spleis og dere velger selv om den skal være for hele skolen, trinnet eller på klassenivå. Fordelen med spleis er at dere her selv kan følge utviklingen på innsamlingen underveis.

Spleis er den enkleste måten å samle inn penger på, men det også mulig med Vipps. Hvert formål har sitt eget vippsnummer, som er felles for alle skoler. Er det viktig for skolen å vite beløpet som er samlet inn, må det opprettes en egen bruker på det aktuelle vippsnummeret. For dette, vennligst ta kontakt med oss på e-post: skole@sos-barnebyer.no.

Støtt viktige formål

Nedenfor finner du en oversikt over formål å støtte.

Nødhjelpsarbeid i Palestina og Israel

Våre søsterorganisasjoner SOS-barnebyer Palestina og SOS-barnebyer Israel har utarbeidet en felles nødhjelpsplan. Sammen står vi på barnas side, alltid og uansett. Vi ber om støtte til umiddelbar beskyttelse til barn som er alene og for at vi skal kunne gi langsiktig hjelp til barna.

Målet er å sikre mat, vann og husly, omsorg og beskyttelse, skolegang og tilgang til fysisk og psykisk helsehjelp til tusenvis av barn og familier rammet av krigen og konflikten i Gaza, Israel og på Vestbredden.

Nødhjelpstiltak dere støtter:

 • Akutte omsorgstiltak for barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin.  
 • Direkte nødhjelp som utdeling av matkuponger, for å unngå at flere familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.   
 • Sikre trygghet og beskyttelse for de hardest rammede familiene, hvor følgene av krigen gjør at barna risikerer å ende opp uten foreldreomsorg.    
 • Hjelpe barn og foreldre å bearbeide og håndtere traumer etter store følelsesmessige påkjenninger.   
  Sørge for midlertidig undervisning til barn som har mistet skolegang som følge av krigen, frem til skolene åpner igjen.   
 • Økonomisk støtte til familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, med særlig vekt på alenemødre og unge.   
 • Styrke kapasiteten til lokale samarbeidsorganisasjoner slik at de kan dekke behovene til barn og familier i vår målgruppe som oppstår som følge av krigen. 

Støtte til vårt arbeid i Mwanza, Tanzania:

Familieprogrammene våre bidrar til at flere foreldre kan gi barna sine god omsorg og dermed holder sammen. På denne måten sikrer vi at færre barn blir alene. Vi ønsker at flere barn skal få vokse opp i en familie, aller helst sin egen. Dette er det beste for både barna og samfunnet.

Sosiale forhold i Tanzania:

 • Tanzania er et av verdens fattigste land, og korrupsjon er utbredt, også i politikken og rettsvesenet.
 • 36 prosent av befolkningen lever i urbane områder.
 • 46,6 prosent av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense på en dollar om dagen.
 • Tanzania har en veldig ung befolkning der 2/3 er under 25 år og 42 prosent er under 15 år.
 • Tre millioner barn er foreldreløse. 1,2 millioner har blitt foreldreløse som følge av hiv og aids.
 • Barnedødeligheten har gått ned, men er fortsatt høy på grunn av lidelser som malaria, diaré, anemi og underernæring.

Mwanza

Mwanza er den nest største byen i Tanzania, og ligger ved Victoriasjøen nordøst i landet. Mange mennesker flytter inn til byen og områdene rundt på jakt etter et bedre liv. Men de ender som oftest opp i dårlig bygde hus, uten tilgang på elektrisitet og vann. Majoriteten av innbyggerne i Mwanza jobber hovedsakelig i fiskerinæringen eller andre lokale industrier. Det er mange på skoler og helsefasiliteter. Antall mennesker som lever med hiv/aids er høyere i Mwanza enn andre områder i landet.

SOS-barnebyer har jobbet i Tanzania siden oppstart av det første programmet i 1991. Familieprogrammet i Mwanza startet opp i 2010, og barnebyen ble åpnet i oktober 2016. 

Tanzania er et land som har hatt god økonomisk utvikling de siste årene, men de har dessverre ikke kommet den fattige delen av befolkningen til gode. Fremdeles lever nesten 47 prosent i ekstrem fattigdom og Mwanza, Tanzanias nest største by, er et av de mest fattige områdene i landet. Mange barn har mistet begge foreldrene sine og de har ingen andre til å ta vare på seg – de er helt alene.

SOS-familie

I SOS-barnebyen i Mwanza får barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg, et nytt hjem i en SOS-familie. SOS-barnebyen tilbyr også midlertidig plassering av barn som for en kortere periode trenger et alternativt omsorgstilbud. Barna får stabilitet og omsorg fra SOS-foreldre, biologiske søsken og SOS-søsken. Barna har også god kontakt med eventuell biologisk familie, så lenge det er til det beste for barnet. God oppfølging av skolegang og et godt helsetilbud er en selvfølgelig del av livet i en SOS-familie.  

Forhindrer at familier bryter sammen

SOS-barnebyers familieprogram tilbyr støtte og tiltak for familier som er i en vanskelig situasjon. Familiene får hjelp til å gi barna sine god omsorg og til å forhindre at familier bryter sammen. Hver familie som er med i SOS-familieprogram har sin egen oppfølgingsplan med klare mål og opplæringstiltak. De får blant annet hjelp til å lage individuelle planer for inntekstbringene aktiviteter og sørger for startkapital gjennom spare- og lånegrupper, støttet av programmet.

SOS-barnebyers familieprogram i Mwanza ble etablert i 2010, og det er nå mer enn 1 200 barn og deres omsorgspersoner som får støtte i området. I det forebyggende arbeidet jobber SOS-barnebyer med barn fra familier med syke omsorgspersoner, der besteforeldre eller eldre søsken har omsorgsansvaret, eller der familien er i krise og uten inntekt. Barna med størst omsorgsbehov identifiseres i samarbeid med myndigheter og lokale organisasjoner.

Ingen barn alene

Vi jobber over hele verden for at ingen barn skal være alene. Vi jobber for barns beste alltid og uansett. Med din støtte kan vi nå enda flere av de barna og familiene som trenger det aller mest. Vipps et valgfritt beløp til 24867.

Dersom dere ønsker å overføre midler via bankoverførsel kan dere sette beløpet inn på vår konto: 8380.08.73730, husk å merke beløpet med skolens navn.