Undervisningsmateriell for barnehager

Vårt undervisningsmateriell er utviklet i samarbeid med erfarne barnehagelærere. Materiellet bidrar inn i arbeidet med grunnleggende verdier som fellesskap, solidaritet, toleranse og medvirkning.

Til de voksne:

Når alarmen går!
Hva skal man gjøre når man bekymrer seg for et barn? Om meldeplikt,opplysningsplikt og den vanskelige samtalen. 
Birgit Raknes, barnevernsleder bydel Vestre Aker, Oslo

Bli med inn i barnehjernen!
Daglig omsorg i en trygg familie kan endre hjernen til barn som har vært utsatt for traumatiske opplevelser. Bli med inn i barnehjernen og se hvordan forandring er mulig. Dag Ø Nordanger, professor i psykologi og psykologspesialist ved RVTS Vest  


Kirketunet barnehages forskningsprosjekt; fra frø til solsikke
Bli inspirert av det spennende forskningsprosjektet til Kirketunet barnehage i den grundige fokusplanen de har laget og last ned materiell som du enkelt kan ta i bruk i egen barnehage.

Til barna:

Barnehagemateriellet består av:

  • Grunnmateriell med Karsten og Petra (film) og fortellingen om Detektiv Dorothea.  
  • Fagmateriell til personalet bestående av artikler, webinar og filmer.

I grunnmateriellet lærer dere om barns rettigheter. Her får dere en film med Karsten og Petra som har forenklet FNs barnekoknvensjon, slik at også de minste kan forstå. Det følger med refleksjonskort til hver rettighet. Dere får også historien om Detektiv Dorothea og det mystiske frøet som sier mye om hva som må til for at  barn (og blomster) skal vokse seg seg store og sterke. 

I fagmateriellet kan du gjennom artikler, filmer og webinar blant annet lære mer om oppvekstreformen, hvordan møte barn på flukt, og hva du skal gjøre når du er bekymret for et barn. 

Materiellet digitaliseres og siden er under oppdatering.