Gå til hovedinnhold

Kirketunet barnehages forskningsprosjekt; fra frø til solsikke

Sommeren 2020 hadde Kirketunet barnehage et samarbeid med SOS-barnebyers frivilliggruppe i Mo i Rana. Prosjektet kom i gang i forbindelse med SOS-barnebyers årlige Solsikkeaksjon og barnehagen ønsket å gjøre noe ekstra ut av deltakelsen og valgte ikke bare å dyrke solsikker – de ønsket også å forske på hva som måtte til for å frodige, store og robuste solsikker. Prosjektet strakte seg fra mai – til september og alle avdelingene i barnehagen ble involvert. Det ble laget en grundig prosjektplan, samt en handlingsplan for å sikre fremdrift og fokus i arbeidet. Link til materiellet nederst på denne siden.

Se film fra prosjektet her

Viktig refleksjon
Det finnes veldig mange ulike solsikker, derfor ble det også sådd mange ulike solsikkefrø. Frøene ble studert med digitale forstørrelsesglass, og barna så på timelapse på youtube for å se på solsikker og frø som spirte og vokste.

Noen frø ble sådd inne og noen ble sådd ute. Noen fikk god plass, og noen ble sådd tett i tett. Noen ble satt i skyggen og andre ble satt i solen. Noen ble dyrket alene og noen fikk stå sammen. Noen frø ble også sådd ute i en plantekasse i byen slik at lokalsamfunnet også fikk ta del i prosjektet. 

Tankevekkende refleksjonsspørsmål ble utarbeidet for å få i gang gode og undrende samtaler med barna underveis. 

Måling og læring!
Vær, temperatur og nedbør ble daglig registrert på en tavle. Og etter hvert som spirene kikket opp av jorda ble veksten målt ukentlig med en målestav. Solsikker ble tegnet og malt, og barna undret seg høyt og frydet seg over prosjektet. Sover solsikken om natta? Kan de sove når det er sol? Noen solsikker vokser jo hele tida! Mens andre er litt langsommere.. Noen har tykke stengler, mens andre har tynne. Noen blir rette og noen litt svingete. Hvorfor det mon tro?

Materiell
Bli inspirert av det spennende forskningsprosjektet i den grundige fokusplanen og last ned materiell som du enkelt kan ta i bruk i egen barnehage: