Gå til hovedinnhold

Vil bryte tabuer

Operasjon Dagsverk

I Uganda har psykiske problemer tradisjonelt blitt sett på som en straff fra gudene og er forbundet med mye stigma. Det ønsker norske ungdommer at skal endre seg.

– At det faktisk er sånn, at personer med psykiske helseutfordringer nesten blir utstøtt, det tror jeg norske ungdommer reagerer på med sjokk. Det gjorde i alle fall jeg, sier Sigrid Johansen Herseth, leder av UngSOS.

Hun var en av dem som jublet da SOS-barnebyer og Mental Helse Ungdom sin søknad til årets Operasjon Dagsverk (OD) ble valgt ut av Elevorganisasjonen. Rundt 100 000 elever fordelt på 500 skoler over hele landet, skal i høst samle inn penger til prosjektet som har som mål å bryte ned stigma rund psykiske helseutfordringer i Uganda. Johansen Herseth mener det er et tema det er lett for norsk ungdom å identifisere seg med.

– Det er det som er så fint med dette prosjektet: det å ha det vanskelig og kjenne på vonde tanker er universelt. Det er helt normalt å føle på et bredt spekter av følelser og i enkelte perioder av livet føle seg mer nedfor, uten at det er noe galt med deg. Gjennom dette prosjektet vil ungdommene som er med forhåpentligvis tenke at de er normale og også spre den kunnskapen til flere, og samtidig sørge for at de som trenger det får hjelp.

Sigrid Johansen Herseth leder UngSOS, jublet da SOS-barnebyer og Mental Helse Ungdom sin søknad til årets Operasjon Dagsverk (OD) ble valgt ut av Elevorganisasjonen.

Samtalepartner

Ifølge WHO lever én av fem tenåringer med psykiske helseutfordringer. I løpet av livet skal de fleste av oss erfare angst og depresjoner i en eller annen grad, og i ungdomsårene inntreffer disse følelsene for full styrke for første gang. I Uganda strever mange ungdommer med ettervirkninger av borgerkrig. Det er skyhøyt skolefrafall, og i distriktene hvor SOS-barnebyer jobber peker ungdommene selv på utfordringer knytta til rusmisbruk, fattigdom, tidlig graviditet og tvangsekteskap. Årsaker som henger tett sammen med psykisk helse og å håndtere utfordringer i livet. Det er ingen kultur for å snakke om vanskelige følelser, og ungdommene har ingen steder å ventilere trykket og slippe ut smerten de kjenner på.

Gjennom et likemannstilbud kan det være lettere å åpne seg opp fremfor å snakke med en voksenperson. Det gjør det mer lavterskel og kan være med på å forebygge alvorlig psykisk sykdom.

Sigrid, leder UngSOS

– Det er veldig viktig at man blir møtt med forståelse i ungdomstida. Både av voksenpersoner, men ikke minst venner, som er de man ofte vender seg til. Da er det helt avgjørende at man kan snakke om ting og at det ikke bare blir dyssa ned. Hvis man deler ting man egentlig tenker at man ikke kan si til noen, erfarer en ofte at en ikke er alene om å ha det slik. Og bare det kan jo lette på de vanskelige følelsene man kjenner på.

Det er kun 35 utdannede psykologer i hele Uganda og ikke noe sted i helsevesenet å få hjelp for psykisk sykdom. Et av de viktigste målene med prosjektet som det det samles inn penger til på OD-dagen, er å etablere et lavterskeltilbud på ti ungdoms- og videregående skoler i Uganda. På disse skolene skal elever både lære om psykisk helse sånn at de kan spre kunnskap, men også være en samtalepartner for medelever som trenger det.

– Det er ikke bare å utdanne en masse psykologer i Uganda, men her kan ungdommen selv lære seg noen teknikker og verktøy for å takle utfordringer som livet byr på. Gjennom et likemannstilbud kan det være lettere å åpne seg opp fremfor å snakke med en voksenperson. Det gjør det mer lavterskel og kan være med på å forebygge alvorlig psykisk sykdom.

Samhold og solidaritet

Pengene fra årets OD-dag skal også brukes til informasjonskampanjer for å normalisere psykisk helse og til politisk påvirkningsarbeid i Uganda. Samtidig handler Operasjon Dagsverk i stor grad om å bevisstgjøre norsk ungdom på at de faktisk kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted og at alle ungdommer er like mye verdt.

Gjennom Operasjon Dagsverk får ungdommene bidra til noe som er større enn seg sjøl.

Sigrid, leder UngSOS

– Det er en dag i året hvor alle norske elever retter blikket litt utover og jobber sammen om et felles prosjekt, også på den enkelte skole. Til vanlig jobber man for saker av typen «vi vil ha ny vannautomat», men gjennom Operasjon Dagsverk får ungdommene bidra til noe som er større enn seg sjøl. Det skaper samhold og er viktig for å bygge solidaritet med resten av verden.

– Hvordan tenker du at fokuset på psykisk helse henger sammen med ungdommers mulighet til å få en utdanning, som er målet med Operasjon Dagsverk?

– Hvis man ikke har det bra med seg selv og i familien sin, så er det veldig vanskelig å utvikle seg som menneske og få noe igjen for læring på skolen. Årets OD-prosjekt er bra både for enkeltmennesker som får verktøy til å få bedre liv, men også for at ungdommer skal nå sitt fulle potensial og bli voksne som igjen kan bidra i lokalsamfunnet sitt.

Fakta om Operasjon Dagsverk

  • Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Tanken bak OD er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sin utdanning og jobbe, slik at ungdommer andre steder i verden skal få muligheten til å få en utdanning.
  • Hjelpeaksjonen organiseres av Elevorganisasjonen, som på Elevtinget hver vår får tre søknader å stemme over etter en sortering i ODs bistandsfaglige råd.
  • Hundrevis av bedrifter engasjerer seg i hjelpeaksjonen ved å ansette elever på OD-dagen. Bedrifter kan også sponse arbeid for elever som kan gjennomføre større dagsverk. Det kan for eksempel være at en skoleklasse rydder en strand for søppel.
  • Elevene jobber vanligvis inn mellom 15-20 millioner kroner.
  • I 2022 er den offisielle OD-dagen 3. november. I tillegg arrangeres Internasjonal Uke i forkant av OD-dagen, der skoler får et eget undervisningsopplegg for å lære elever mer om verden og global urettferdighet.