Gå til hovedinnhold

Skolejoggen

Skolejoggen er en tradisjonsrik aktivitet der skoleelever over hele Norge jogger, løper eller går i solidaritet med verdens mest utsatte barn - barn som mangler omsorg, eller som står i fare for å miste omsorgen fra sine nærmeste. Hvert skritt teller!

Play

"Tenk at noe som er så gøy for oss å være med på, blir til noe veldig bra for barn som har det vanskelig! Det blir jo dobbelt gøy det!"

Deltaker Skolejoggen (12 år)

Tips til gjennomføring av Skolejoggen

Årets Skolejoggdato er 23. september eller den datoen skolen velger selv. Det kan gjennomføres så enkelt eller så stort som dere selv ønsker! Hvert skritt som tas på Skolejoggen teller. Årets løpsinntekter går til SOS-barnebyers katastrofefond. Det er frivillig om man vil samle inn penger til SOS-barnebyers arbeid i forbindelse med deltakelsen.

Før løpsdagen:

 • Involver gjerne elevrådet og FAU. Velg ut en lærer som har hovedansvar for gjennomføringen, for eksempel i samarbeid med elevrådet. 
 • Inspirasjonstime klassevis der målet er at elevene lærer mer om hvilke følger koronapandemien har for barn i våre programmer, i tillegg til å bli inspirert til å gjøre en forskjell for andre. Det er enkelt å ta i bruk, tilpasset ulike klassetrinn og er i tråd med kompetansemål i Kunnskapsløftet. Undervisningsmateriellet finner dere her. (Oppdatert materiell for 2021 kommer i uke 35.)
 • Send ut informasjon til foresatte.
 • Del ut sponsorkort til elevene dersom dere vil samle inn penger. La elevene komme med tips om hvem de kan spørre. Dere kan også velge å ha en frivillig startkontingent i stedet for sponsing.
 • Send ut pressemelding til lokale medier. 
 • Heng opp plakater.
 • Hva med å invitere en lokal idrettshelt eller noen andre som bidrar positivt i lokalsamfunnet til å ha nedtelling/appell eller takketale på løpsdagen? Dette kan jo også gjøres digitalt.  I år vil koronasituasjonen prege gjennomføringen av Skolejoggen. Lokale tilpassninger vil være nødvendig. Mer om dette nedenfor.

 Selve løpsdagen:

 • Grunnet koronapandemien må hver enkelt skole vurdere hvordan årets Skolejogg skal gjennomføres. Smittesituasjoen varierer fra kommune til kommune, i tillegg er det svært ulik størrelse på skolene. Et tips er at Skolejoggen gjennomføres over flere dager - f eks. at klassene deltar i gymtimen sin - eller at man deltar trinnvis/klassevis gjennom dagen.
 • Legg opp en rundløype på egnet område. Runden bør ikke være for lang, må kunne løpes av alle, og den kan løpes flere ganger.
 • Vis filmen med Skolejoggens ambassadør Marit Bjørgen som varmer opp med elever i Zambia.
 • Felles oppvarming før løpet, gjerne med musikk. Husk avstand:)
 • Elevene kan ha stjernekort der de får en stjerne for hver runde de løper.
 • Det er moro og motiverende med heiagjenger. Om dette lar seg gjøre med tanke på smittesituasjonen og avstandregler/retningslinjer må hver skole vurdre.
 • Drikkestasjoner og utdeling av frukt er vanlige innsalg for mange skoler i forbindelse med skolejoggen. Igjen må hver skole vurdere hva som er gjennomførbart med tanke på koronasituasjonen.
 • Det ut diplomer til elevene som takk for god innsats. Denne lastes ned fra våre nettsider.

I etterkant av Skolejoggen:

Hurtigsvarspremie:

De første skolene som melder seg på vinner enten Skolejoggens t-skjorter som kan brukes til premiering, eller et sett med start-målbanner. 

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere for skoler og barnehager på e-post: skole@sos-barnebyer.no.