Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Waterfalls

SOS-barnebyen i Waterfalls ligger i en forstad til Zimbabwes hovedstad Harare. Svært mange barn i området har mistet sine foreldre i aids-epidemien.

13. juni 2017

Det anslås at 1,6 millioner barn er foreldreløse, og at 1,3 millioner av disse tilfellene er som følge av aids. I tillegg er mange barn hiv-smittet. Forventet levealder i Zimbabwe er bare 38 år. I tillegg gjør den vanskelige økonomiske situasjonen i landet mange foreldre ute av stand til å ta vare på sine barn. Arbeidsledigheten i landet ligger på over 60%.

Det bor nå 111 barn i barnebyen i Waterfalls, nærmere bestemt 56 gutter og 55 jenter i alderen 0-24 år. Barna kommer fra forskjellige bakgrunner. Flere av opplevd misbruk og forsømmelse, og mange har blitt forlatt. De fleste barna har ikke fødselsattester, men det jobbes stadig for å få dette på plass og 26 barn fikk sine papirer i fjor. I tillegg støtter barnebyen flere barn i fosterhjem og ungdommer i ungdomshus. Det er planer om å integrere SOS-familiene fra barnebyen i lokalsamfunnet, samt styrke fosterordningen for å nå ut til flere barn.

Barnebyens hiv og aids program sørger for at nye barn testes, og at de som trenger det får medisinsk oppfølging og rådgiving. Ni barn i barnebyen er hiv-positive. De er også med i en støttegruppe som møtes hver måned sammen med andre i lokalområdet. Denne plattformen har bidratt til å motvirke stigmatisering.

Barnebyen i Waterfalls driver en barnehage og en barneskole. Det går 142 barn i barnehagen, der de får både leke og lære, samt spise et næringsrikt måltid. Barneskolen har 780 elever, og de fleste kommer fra lokalområdet. Skolen satser på utdanningsteknologi, og lærerne i 6. og 7. klasse har fått bærbare datamaskiner. I tillegg har skolen fått en hage, der elevene lærer om jordbruk og blant annet har høstet bønner.

SOS-barnebyer i Waterfalls driver en grunnskole. Barna i SOS-familiene gjør leksene sine hjemme.
SOS-barnebyen i Waterfalls driver en barnehage og en barneskole.
SOS-barnebyer støtter sårbare barn og familier i Zimbabwe. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Familieprogrammet støtter rundt 5200 sårbare barn i 3400 familier.

Styrker familier og lokalsamfunn

SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige, så barna får god omsorg og kan vokse opp til å selv bli aktive bidragsytere i samfunnet. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der.

Familieprogrammet til SOS-barnebyer i Waterfalls støtter rundt 5200 barn i 3400 familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre og bestemødre. I tillegg er det noen ganger andre slektninger eller eldre søsken som har ansvaret for barna.

Familieprogrammet flyttet til Chitungwiza-distriktet i 2016. De fleste som bor i området jobber innenfor økonomiens uformelle sektor, og selger grønnsaker og andre matvarer i uformelle markedsplasser. Det er stor mangel på rent drikkevann, noe som utgjør en betydelig helserisiko. En evaluering i fjor avslørte at husholdninger som tidligere hadde tilgang på springvann en gang i uken, nå bare har tilgang annenhver uke og noen ganger så sjeldent som en gang i måneden. Noen kjøper vann bøttevis, men ikke alle har råd til dette. I tillegg er det mange familier som mangler nok mat og tak over hodet.

Viktige samarbeid

SOS-barnebyer i Waterfalls samarbeider med myndighetene i lander og flere lokale organisasjoner for å forbedre leveforholdene til barn og deres familier og gi dem tilgang på helsetjenester og skolegang. To av samarbeidspartnere bistår i påvirkningsarbeidet for å støtte barn med albinisme og barn med funksjonsnedsettelser. 5% av barna i SOS-barnebyers familieprogram er funksjonshemmede. I tillegg samarbeider SOS-barnebyer med Justice for Children, som tilbyr gratis rettshjelp og bistår med å utstede fødselsattester. Barn uten identitetspapirer får ikke tilgang til grunnleggende rettigheter som utdanning og helsehjelp - de er henvist til et liv utenfor samfunnet. I fjor holdt organisasjonen kurs i lovverk angående barns beskyttelse for 40 frivillige.

Rundt 770 omsorgspersoner har dannet spare- og lånegrupper, som gir dem en mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. Deltagerne har en felles sparekasse, hvor alle sparer det de har klart å legge til side. Det føres nøye regnskap for hvor mye hver enkelt setter inn hver uke, og alle i gruppen kan søke om lån. Disse gruppene danner et viktig lokalt nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre. Jo sterkere samhold, jo sterkere lokalsamfunn.